Tabela 1.
Czas tranzytu przesyłek krajowych DPD, UPS, InPost, FedEx oraz Poczta Polska Kurier 48 i Ekspres 24.
UwagaUWAGA! Terminy odbioru paczek są planowane, nie są gwarantowane.

DPD

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

Następny dzień roboczy od dnia nadania

Trzy dni robocze od dnia nadania

Paczki powyżej 50 kg

Trzy dni robocze od dnia nadania

Trzy dni robocze od dnia nadania

Paczki niestandardowe

Trzy dni robocze od dnia nadania

Trzy dni robocze od dnia nadania

 

Poczta Polska Poczta Polska Ekspres 24

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

2 dni robocze od dnia nadania

2 dni robocze od dnia nadania

Przesyłki nadane po godzinie 17:00 dla miast wojewódzkich i po godzinie 15:00 dla pozostałych
miejscowości traktowane są jako nadane w następnym dniu roboczym.

 

Poczta Polska Poczta Polska Kurier 48

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

3 dni robocze od dnia nadania

3 dni robocze od dnia nadania

Przesyłka nadana po godzinie 15:00 traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym.

 

UPS

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

Następny dzień roboczy od dnia nadania

Wykupienie usługi „Dostawa w 24 godz.” gwarantuje
doręczenie w następnym dniu roboczym od dnia nadania

 

InPost

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

2 dni robocze od dnia nadania

2 dni robocze od dnia nadania

Paczka nadana w Paczkomacie po godzinie 13:00 traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym.

 

FedEx

Opis przesyłki

Planowany termin doręczenia

Gwarantowany termin doręczenia

Paczki do 50 kg

Następny dzień roboczy od dnia nadania

Następny dzień roboczy od dnia nadania

Przesyłki nadane po godzinie 17:00 dla miast wojewódzkich i po godzinie 15:00 dla pozostałych
miejscowości traktowane są jako nadane w następnym dniu roboczym.


 

Tabela 2.
Czas tranzytu przesyłek międzynarodowych.
Podane planowane czasy doręczeń (nie są gwarantowane) wyrażone są w dniach roboczych, zostały określone w oparciu o dane standardowych czasów tranzytów w sieci DPD i nie uwzględniają nieoczekiwanych przestojów paczek wynikających z przyczyn niezależnych od przewoźnika np.: kontroli celnych, zjawisk atmosferycznych itp.
Standardowo doręczenie odbywa się w godzinach pracy biur w kraju docelowym.
Dodatkowo od dnia 01.01.2013 firma DPD wprowadziła: Gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek międzynarodowych na terenie Europy, który wynosi 7 dni roboczych w serwisie drogowym.
Wyjątek stanowią kraje nie należące do Unii Europejskiej i Skandynawii gdzie termin gwarantowany wynosi 14 dni roboczych.
Kraj docelowy Czas dostawy
(dni robocze)
Austria 3
Belgia 2
Bułgaria 4
Chorwacja 4
Czechy 2
Dania 3
Estonia 2
Finlandia 4
Francja 3
Grecja 5
Hiszpania 4
Holandia 2
Irlandia 4
Litwa 2
Luksemburg 2
Łotwa 2
Niemcy 2
Portugalia 4
Rumunia 3
Serbia 6
Słowacja 2
Słowenia 4
Szwecja 3
Węgry 2
Wielka Brytania 3
Włochy 4

 


Tabela 3.
Terminy tranzytu przesyłek międzynarodowych GLS Poland

  • GLS Poland gwarantuje doręczenie Paczki międzynarodowej w terminie wskazanym przedłużonym o trzy dni robocze.

 

Kraj docelowy Czas dostawy
(dni robocze)
Austria 2
Belgia 3
Bułgaria 4
Chorwacja 3-4
Czechy 2
Dania 3
Estonia 2-3
Finlandia 5-7
Francja 3-5
Grecja 5-6
Hiszpania 4-6
Holandia 3
Irlandia 4
Litwa 2-3
Luksemburg 2
Łotwa 2-3
Niemcy 2
Portugalia 4-7
Rumunia 3
Słowacja 2
Słowenia 3
Szwecja 4-6
Węgry 2
Wielka Brytania 3-5
Włochy 3-4