Nie wyobrażamy sobie zabawy sylwestrowej bez pokazu fajerwerków o północy. Sztuczne ognie kupujemy zwykle w dedykowanych sklepach, ale także zamawiamy je przez internet. Czy fajerwerki można w ogóle wysyłać kurierem? 

Już na samym początku chcemy podkreślić, że fajerwerków, sztucznych ogni oraz innych materiałów pirotechnicznych nie można wysyłać kurierem!

Co o fajerwerkach mówi polskie prawo?

Każdej imprezie sylwestrowej, oprócz szampańskiej zabawy, towarzyszą pokazy sztucznych ogni. Barwne widowisko na niebie możemy często oglądać już na kilka dni przed Sylwestrem, a także kilka dni po nim. Tymczasem na publiczne odpalenie fajerwerków każdorazowo zgodę wydaje wojewoda i robi to tylko na noc sylwestrową. Używanie materiałów pirotechnicznych poza Sylwestrem grozi mandatem karnym do 500 zł, za zakłócanie spokoju, porządku publicznego oraz spoczynku nocnego (Art. 51 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114)).

Obostrzenia prawne dotyczą także sprzedających fajerwerki. Choć prawo nie wymaga, aby posiadali oni stosowne zezwolenia, brak wiedzy o prowadzeniu takiego biznesu może być problematyczny. Każdy punkt handlowy, w którym można kupić fajerwerki, musi spełniać wytyczne, określone w obwieszczeniu ministra rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. W tym obwieszczeniu jest mowa choćby o wyposażeniu stanowiska sprzedaży fajerwerków, sprawnym systemie wentylacji czy zabezpieczeniach, zapewniających bezpieczeństwo zarówno sprzedającego, kupujących, jak i budynków, w których odbywa się handel.

Zabawa tylko dla pełnoletnich

Dyrektywa 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych jasno określa, od którego roku życia można zakupić jaką klasę materiałów niebezpiecznych:

 • klasa 1 (czyli wyroby o niskim stopniu zagrożenia, nieistotnym poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w budynkach mieszkalnych) – od 12 roku życia;
 • klasa 2 (czyli wyroby o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych) – od 16 roku życia;
 • klasa 3, PT i T1 (czyli wyroby o średnim stopniu zagrożenia, przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych, otwartych przestrzeniach i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, wyroby pirotechniczne teatralne charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska) – od 18 roku życia;
 • klasa 4, P2 i T2 (czyli wyroby o wysokim stopniu zagrożenia, przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oraz wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną) – tylko dla osób o wiedzy specjalistycznej.

Są to wymagania minimalne, a każdy kraj może je dowolnie zawyżać. Dlatego w Polsce ograniczenie wiekowe od 18 roku życia dotyczy fajerwerków w klasach: od 1 do 3, P1 oraz T1.

Fajerwerki a wysyłka kurierem – co na to Przewoźnicy?

Firmy kurierskie funkcjonujące na terenie kraju jasno określają, które towary są wyłączone z wysyłki kurierskiej. Pełną listę znajdziesz w artykule Towary zakazane w wysyłce Sendit.

 

 • DPD Polska, Poczta Polska, UPS – zakazane jest wysyłanie towarów/materiałów niebezpiecznych;

 

 • FedEx Polska – zakazane jest nadawanie przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję;

 

 • GLS Poland – zakazane jest wysyłanie materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, substancji żrących oraz innych towarów, wymienionych w Konwencji ADR;

 

 • InPost – zakazane jest wysyłanie środków o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych,  utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe u Operatora, a także inne rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki. 

 

Powtarzamy więc raz jeszcze:
Fajerwerków, sztucznych ogni oraz innych materiałów pirotechnicznych nie można wysyłać kurierem!

Kocham zwierzęta – nie strzelam w Sylwestra!

W ostatnich latach wielu prezydentów i burmistrzów miast, w których odbywały się huczne zabawy sylwestrowe, zrezygnowało z pokazu fajerwerków ze względu na zwierzęta – te domowe oraz wolnożyjące. Huk towarzyszący odpaleniu petard i sztucznych ogni płoszy zwierzęta, które wpadają wtedy w panikę i ciężko je uspokoić. 

Po sylwestrowych pokazach problemem było także ogromne zaśmiecenie miejsca zabawy pozostałościami po fajerwerkach oraz niewybuchami, które niezależnie od wielkości, za każdym razem unieszkodliwiać musi straż pożarna.

Jak bezpiecznie odpalać fajerwerki?

Jeśli zdecydujesz się na zabawę sylwestrową ze sztucznymi ogniami o północy, pamiętaj o poniższych zasadach bezpieczeństwa. Dzięki nim pokaz pirotechniczny nie skończy się tragedią:

 • odpalaniem fajerwerków i innych sylwestrowych atrakcji “wybuchowych” powinni zająć się wyłącznie dorośli;
 • alkohol i fajerwerki to złe połączenie – jeśli chcesz strzelać, nie pij;
 • nigdy nie odpalaj fajerwerków trzymając je w dłoni. W dłoni odpalić możesz tylko flarę lub zimne ognie;
 • zanim odpalisz fajerwerki, przeczytaj instrukcję ich obsługi i zastosuj się do niej;
 • nie wolno odpalać fajerwerków z okna, balkonu, tarasu. Jeśli chcesz odpalić fajerwerki, zrób to na zewnątrz budynku, na otwartej przestrzeni i daleko od innych osób oraz materiałów łatwopalnych;
 • nie zbliżaj się do niewybuchów i nie dotykaj ich. Neutralizacją niewybuchów zajmuje się straż pożarna.

Kupując fajerwerki upewnij się także, że mają one atest (Polska Norma nr PN-C-86061), klasę bezpieczeństwa, instrukcję obsługi w języku polskim oraz aktualną datę przydatności.