Zamawiając przesyłkę zapewne liczysz na jej dostarczenie w nienaruszonym stanie. Czasami jednak dochodzi do powstania usterek – szczególnie, jeśli przewożony przedmiot jest podatny na uszkodzenia. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy możesz złożyć reklamację, licząc na zwrot pieniędzy?

Bardzo często paczki muszą przebyć długą drogę od nadawcy do adresata – usługa, która pozwala na śledzenie paczki unaoczniła to wielu osobom. Podczas tak długiej trasy istnieje ryzyko uszkodzenia przesyłki, jednak nie tylko podczas transportu, ale również w trakcie procesu sortowania itp. Chociaż odsetek zniszczonych przesyłek jest coraz mniejszy, nadal takie sytuacje mają miejsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wcale nie musisz godzić się na przyjęcie takiej paczki.

Uszkodzona przesyłka – kto odpowiada?

W momencie odbioru paczki od nadawcy, to firma kurierska odpowiada za stan przesyłki – aż do momentu wydania jej adresatowi. Jeśli dojdzie do uszkodzenia paczki, można złożyć reklamację i oczekiwać na zwrot środków.

Warto pamiętać, że prawo do reklamacji ma adresat i nadawca – z tym, że:

  • Nadawca może złożyć reklamację wówczas, gdy odbiorca nie przyjął jeszcze listu przewozowego lub odebrał przesyłkę,
  • nadawca może złożyć reklamację gdy odbiorca zrzeknie się na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń.

Zniszczona paczka, czyli jaka?

Odbierając paczkę, zwróć uwagę na:

  • zgnieciony karton,
  • naderwaną lub zniszczoną folię ochronną,
  • ślady otwierania pudełka.

Chociaż zły stan opakowania wcale nie jest jednoznaczny z uszkodzeniem zawartości paczki, powinno to zasugerować otwarcie przesyłki w obecności kuriera i poprosić o spisanie protokołu uszkodzenia. Nie powinien on odmówić swojej obecności przy sprawdzaniu stanu zawartości paczki.

Inną sytuacją, gdy kurierzy zezwalają na weryfikację przed odbiorem jest przesyłka z usługą pobranie, czyli COD. Jeżeli kurier odmawia swojej obecności przy otwieraniu przesyłki – zalecanym jest odmówienie przyjęcia paczki.

Jak złożyć reklamację uszkodzonej przesyłki w Sendit.pl?

Jeśli zamawiasz przesyłki za pośrednictwem Sendit.pl i otrzymasz uszkodzoną paczkę, o tym jak złożyć reklamację dowiesz się z poniższych artykułów:

InPost uszkodzona przesyłka

W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przesyłki dostarczanej za pośrednictwem InPost najlepiej nie otwierać paczki i natychmiast złożyć reklamację u Przewoźnika. Reklamację można złożyć bez względu na to, czy paczka zamówiona była do paczkomatu, czy dostarczona przez kuriera. Jak złożyć reklamację uszkodzenia paczki w InPost? Można zrobić to w paczkomacie lub spisać raport usterki z kurierem, który ją dostarczył. 

DPD uszkodzona paczka

Reklamację z powodu uszkodzonej przesyłki można złożyć na dwa sposoby: za pomocą formularza dostępnego na stronie www DPD Polska lub w formie papierowej. Dokumentami niezbędnymi przy składaniu reklamacji są: protokół nadania/list przewozowy, formularz reklamacyjny wygenerowany z poziomu formularza zgłoszenia reklamacyjnego, protokół szkody spisany z kurierem, potwierdzenie wartości przesyłki.

Poczta Polska uszkodzona paczka

Reklamację uszkodzonej paczki, nadanej za pośrednictwem Poczta Polska, można złożyć elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie Przewoźnika, albo wypełniając druk formularza reklamacyjnego, który jest dostępny w każdej placówce pocztowej.

GLS uszkodzona paczka

Jeśli paczka dostarczona przez GLS jest uszkodzona na zewnątrz, Odbiorca ma prawo jej nie przyjąć od kuriera. GLS poinformuje wtedy Nadawcę przesyłki o konieczności złożenia przez niego reklamacji z tego tytułu. Jeśli to zawartość paczki została uszkodzona podczas transportu, odpowiedzialność za złożenie reklamacji również spoczywa na Nadawcy, który prowadzi dalsze postępowanie w takim przypadku.

FedEx uszkodzona paczka

Reklamację uszkodzonej przesyłki w przypadku, gdy dostarcza ją FedEx, można złożyć za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego na oficjalnej stronie Przewoźnika. 

Protokół uszkodzenia przesyłki

Jeżeli okaże się, że przedmiot uległ uszkodzeniu, należy niezwłocznie spisać protokół. W dokumencie muszą zostać zawarte informacje dotyczące zakresu zniszczenia. Ważne jest to, aby zaznaczyć, iż odbiorca zgłosił zastrzeżenia wynikające uszkodzonego przedmiotu.

Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla firmy kurierskiej, drugi dla odbiorcy. Warto pamiętać, że jego spisanie podstawę do złożenia reklamacji.  Brak protokołu oznacza wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku – tak wynika z art. 76 Prawa przewozowego.

Jak postąpić, gdy uszkodzenia widoczne są później?

Może się zdarzyć, że na zewnętrznym opakowaniu nie ma śladów zniszczenia, natomiast towar w środku uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń w ciągu 7 dni od dostarczenia paczki – najlepiej jednak zrobić to od razu.

Na uwadze należy mieć fakt, że zgłoszenie szkody po kilku dniach powoduje pewne problemy z ustaleniem przyczyny uszkodzenia. Niekiedy trudno jest ocenić, czy zniszczenie powstało podczas transportu, czy już po odbiorze paczki od kuriera. Do czasu spisania protokołu szkody należy zachować opakowanie przesyłki.