Zamawiając przesyłkę, liczysz na jej dostarczenie w nienaruszonym stanie. Czasami jednak dochodzi do powstania usterek – szczególnie, jeśli przewożony przedmiot jest podatny na uszkodzenia. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy możesz złożyć reklamację, licząc na zwrot pieniędzy?

Bardzo często paczki muszą przebyć długą drogę od nadawcy do adresata – usługa, która pozwala na śledzenie paczki unaoczniła to wielu osobom. Podczas tak długiej trasy istnieje ryzyko uszkodzenia przesyłki, jednak nie tylko podczas transportu, ale również w trakcie procesu sortowania itp. Chociaż odsetek zniszczonych przesyłek jest coraz mniejszy, nadal takie sytuacje mają miejsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wcale nie musisz godzić się na przyjęcie takiej paczki.

Firma kurierska odpowiada za stan przesyłki

W momencie odbioru paczki od nadawcy, to firma kurierska odpowiada za stan przesyłki – aż do momentu wydania jej adresatowi. Jeśli dojdzie do uszkodzenia paczki, można złożyć reklamację i oczekiwać na zwrot środków.

Warto pamiętać, że prawo do reklamacji ma adresat i nadawca – z tym, że:

  • Nadawca może złożyć reklamację wówczas, gdy odbiorca nie przyjął jeszcze listu przewozowego lub odebrał przesyłkę,
  • nadawca może złożyć reklamację gdy odbiorca zrzeknie się na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń.

Zniszczona paczka, czyli jaka?

Odbierając paczkę, zwróć uwagę na:

  • zgnieciony karton,
  • naderwaną lub zniszczoną folię ochronną,
  • ślady otwierania pudełka.

Chociaż zły stan opakowania wcale nie jest jednoznaczny z uszkodzeniem zawartości paczki, powinno to zasugerować otwarcie przesyłki w obecności kuriera i poprosić o spisanie protokołu uszkodzenia. Nie powinien on odmówić swojej obecności przy sprawdzaniu stanu zawartości paczki.

Inną sytuacją, gdy kurierzy zezwalają na weryfikację przed odbiorem jest przesyłka z usługą pobranie, czyli COD. Jeżeli kurier odmawia swojej obecności przy otwieraniu przesyłki – zalecanym jest odmówienie przyjęcia paczki.

Uszkodzona przesyłka – i co dalej?

Jeżeli okaże się, że przedmiot uległ uszkodzeniu, należy niezwłocznie spisać protokół. W dokumencie muszą zostać zawarte informacje dotyczące zakresu zniszczenia. Ważne jest to, aby zaznaczyć, iż odbiorca zgłosił zastrzeżenia wynikające uszkodzonego przedmiotu.

Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla firmy kurierskiej, drugi dla odbiorcy. Warto pamiętać, że jego spisanie podstawę do złożenia reklamacji.  Brak protokołu oznacza wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku – tak wynika z art. 76 Prawa przewozowego.

Jak postąpić, gdy uszkodzenia widoczne są później?

Może się zdarzyć, że na zewnętrznym opakowaniu nie ma śladów zniszczenia, natomiast towar w środku uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń w ciągu 7 dni od dostarczenia paczki – najlepiej jednak zrobić to od razu.

Na uwadze należy mieć fakt, że zgłoszenie szkody po kilku dniach powoduje pewne problemy z ustaleniem przyczyny uszkodzenia. Niekiedy trudno jest ocenić, czy zniszczenie powstało podczas transportu, czy już po odbiorze paczki od kuriera. Do czasu spisania protokołu szkody należy zachować opakowanie przesyłki.