Odprawa celna jest częścią międzynarodowego transportu towarów i podlegają jej zarówno towary importowane, jak i towary eksportowane poza granicę. Co musisz wiedzieć o odprawie celnej i jakie są rodzaje odprawy celnej?

Co to jest odprawa celna?

Odprawa celna to kontrola dokumentacji towarów przewożonych przez granicę kraju. Na podstawie odprawy celnej importer towaru jest zobowiązany do opłaty cła oraz podatków. Co obejmuje kontrola celna? Kontrola celna obejmuje całe dostawy towarów, albo tylko ich fragment i może odbyć się w obecności importera lub bez jego udziału. W jej przebiegu sprawdza się towar zadeklarowany do odprawy oraz zabezpiecza międzynarodowy obrót towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami międzynarodowymi.

Rodzaje odprawy celnej

Wyróżniamy trzy główne rodzaje odprawy celnej:

 • odprawa celna czasowa (warunkowa) – transportowany poza kraj towar po pewnym czasie wraca z powrotem za granicę celną. Odprawa celna czasowa obejmuje na przykład towary, które biorą udział w zagranicznych targach;
 • odprawa celna ostateczna – towar zostaje odprawiony i nie wraca już poza granicę celną;
 • odprawa celna odroczona – następuje w przypadku, gdy jeden Urząd Celny nie może przeprowadzić kontroli przez brak odpowiednich technik i przekazuje kontrolę celną innemu Urzędowi Celnemu.

Odprawę celną dzielimy też ze względu na stopień dokładności:

 • odprawa celna uproszczona – czyli procedura przyspieszona. Korzystają z niej zwykle firmy uznane przez służby celne za godne zaufania. Taka odprawa może być przeprowadzona w magazynie albo siedzibie firmy jeszcze przed wyjazdem, albo w wyjątkowych sytuacjach – po przedstawieniu niekompletnego zgłoszenia celnego;
 • odprawa celna zwykła – podczas zwykłej odprawy celnej stosuje się wszystkie procedury celne, a do jej przeprowadzenia wymagany jest komplet dokumentów celnych niezbędnych do odprawy.

Odprawa celna w Unii Europejskiej

Procedurom celnym – w tym odprawie – podlegają wszystkie towary importowane do krajów Unii Europejskiej spoza jej granic. Dotyczy to także Polski, a każdy przedsiębiorca, który importuje lub eksportuje towary do państw niezrzeszonych, musi przejść odprawę celną. 

Przeczytaj także: Cło z Chin – ile wynosi?

Kraje Unii Europejskiej należą także do Unii Celnej. Dzięki temu mają gwarancję swobody handlowej między państwami członkowskimi. Przedsiębiorcy eksportujący lub importujący towar między państwami UE i w jej granicach są zwolnieni z opłat celnych.

Jakie dokumenty do odprawy celnej? Jak się przygotować?

Do importu oraz eksportu towarów, przy odprawie celnej potrzebne będą m.in.:

 • faktura potwierdzająca wartość zgłoszonego towaru;
 • lista towarowa lub specyfikacja towarów;
 • zezwolenie na import/eksport;
 • certyfikat CE wystawiony przez producenta (dotyczy importu);
 • dokumenty wymagane na podstawie innych przepisów prawa (np. świadectwo weterynaryjne) lub świadectwo CITES (import okazów fauny i flory);
 • dane podmiotu dokonującego załadunku i wyładunku;
 • list przewozowy;
 • miejsce pochodzenia i przeznaczenia;
 • w przypadku transportu morskiego – dokument B/L (Bill of Lading) lub dokument SWB (Sea Waybill), w przypadku transportu lotniczego – dokument przewozowy AWB (Air Waybill), a w przypadku transportu koleją – list przewozowy CIM/SMGS (Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy)
 • i inne.

Przeczytaj także: Wysyłanie paczki za granicę – jak to zrobić?

Gdzie przeprowadzić odprawę celną? Jak wygląda przebieg odprawy celnej?

Miejscem odprawy celnej jest lokalizacja siedziby firmy eksportera, albo miejsce załadunku towaru do transportu (odprawa celna uproszczona). 

Aby przejść odprawę celną, najpierw trzeba zrobić elektroniczne zgłoszenie celne towarów w systemie ECS (System Kontroli Eksportu). Z tego systemu korzystają wszystkie Urzędy Celne Unii Europejskiej. Zgłaszający otrzyma wtedy dokument Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), z informacją o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia. Znajdują się tam informacje o przyznaniu numeru odprawy celnej (OGL). W tym samym systemie dokonuje się także zwolnienia towarów po kontroli, wystawiany jest dokument EAD oraz pojawia się informacja o zakończeniu odprawy celnej.

Po elektronicznym zgłoszeniu w ECS stosowny Urząd Celny wydaje zgodę na opuszczenie przez towar granic Polski. Po jego wyjeździe zgłaszający otrzymuje dokument IE599, potwierdzający wywóz towaru z UE. 

Przeczytaj także: Cło – kiedy należy je opłacić? Jak go uniknąć?