Firmy kurierskie w bardzo restrykcyjny sposób weryfikują przesyłki pod kątem wagi, wymiarów oraz rodzaju opakowania, w razie wykrycia rozbieżności między zleceniem a stanem faktycznym doliczają dodatkowe koszty.

Informacje o naliczonych opłatach można znaleźć w specyfikacji dołączonej do faktury.

Dopłaty do faktury wynikające z przekroczenia wagi/wymiarów czy wyboru innego opakowania, przekazywane są przez firmy kurierskie do naszego biura, nawet przez około 3 miesiące od daty nadania przesyłki.

Jak uniknąć dopłat od przewoźników?

Waga i wymiary

 • dokładnie zmierz i zważ swoją przesyłkę,
 • wpisz rzeczywiste dane, nie zaniżaj i nie wpisuj parametrów na oko.

Ustawienia domyślne i szablony zleceń

 • zawsze weryfikuj dane przesyłki, które pojawiają się po wybraniu szablonów lub ustawień domyślnych. Przewoźnicy doliczają opłatę za weryfikację wagi i wymiarów.

Sposób pakowania

 • odpowiednie zapakowanie przesyłek zawsze należy do obowiązku nadawcy.  Ponadto firmy kurierskie określają szczegółowo warunki pakowania przesyłek. Znajdziesz je w poradnikach: Jak zapakować przesyłkę?- Poradniki firm kurierskich,
 • używaj prostopadłościennych kartonów, firmowych foliopaków lub kopert,
 • przesyłki w innym opakowaniu niż wyżej wspomniane traktowane są jako niestandardowe i podczas składania zlecenia należy zaznaczyć: przesyłka niestandardowa,
 • nie używaj folii stretch w celu owinięcia opakowania,
 • nie łącz kilku paczek w jedną przesyłkę,
 • stosuj wypełniacze, w paczce nie może być pustych przestrzeni i luźnych elementów. Środek ciężkości przesyłki nie może się przemieszczać,
 • stosując naklejki ostrzegawcze typu: ostrożnie, góra – dół itp. zaznacz: przesyłka niestandardowa w DHL lub Ostrożnie w usługach Pocztex,
 • tuba – jest traktowana jako przesyłka niestandardowa.

Wyjątki w sposobie pakowania

 • tubę możesz nadać jako standardową przesyłkę pod warunkiem, że zastosujesz prostopadłościenny karton o podstawie trójkąta lub kwadratu.
  InPost Kurier zabiera tubę o wymiarach do: 120 cm x 10 cm x 10 cm,
 • opony dla wybranych przewoźników możesz nadawać jako standard. Sprawdź wytyczne: Wysyłka OPON jako standard – szczegóły i instrukcje.

Zawartość Przesyłki

 • jeżeli zawartość jest szklana, krucha, delikatna bądź paczka wymaga dodatkowej obsługi – zaznacz paczka niestandardowa, uchroni Cię to przed ewentualnym uszkodzeniem paczki przy sortowaniu mechanicznym,
 • całkowity zakaz przesyłania: materiałów pirotechnicznych, substancji żrących oraz innych towarów wymienionych w Konwencji ADR, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, rzeczy, których właściwości, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie lub zabrudzenie. Przewoźnicy zastrzegają sobie prawo do doliczenia opłat za uszkodzenie przesyłek innych Klientów,

Dokumenty potwierdzające nadanie przesyłki

 • zachowaj podpisane przez kuriera potwierdzenie nadania (można je pobrać i wydrukować razem z listem przewozowym po zamówieniu kuriera lub w zakładce ZLECENIA),
 • sugerujemy zrobić zdjęcie paczki przed nadaniem, ze zdjęciem listu przewozowego – dla zwiększenia skuteczności ewentualnych procesów reklamacyjnych.

Ważne!

 • Anuluj przesyłki, których finalnie nie chcesz wysłać. Bezpodstawne wezwanie kuriera skutkuje naliczeniem opłaty za pusty podjazd – Jak anulować zlecenia?
 • Nie zwlekaj z nadaniem swojej przesyłki. Każdy kod pocztowy ma indywidualny przedział godzinowy i najpóźniejszą godzinę nadania.