Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Sendit Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Polityka plików cookie