Niewłaściwie zapakowana przesyłka, niezależnie od tego co zawiera, może przysporzyć wiele problemów nie tylko nadawcy, ale i pracownikom firmy kurierskiej. Z tego powodu Przewoźnicy zaczynają doprecyzowywać i jasno określać wytyczne dotyczące paczek, które transportują każdego dnia. Jednym z nich jest FedEx, który – w celu poprawy jakości swoich usług – wprowadza standard “Fit to Travel”. Na czym on polega?

Fit to Travel według FedEx – definicja

Określenie Fit to Travel w nowych wytycznych FedEx to tak naprawdę zbiór zasad poprawnego pakowania przesyłek. Aby przesyłka spełniała nowe-stare wymogi i została przyjęta do transportu, musi być przede wszystkim zapakowana we właściwe, wytrzymałe opakowanie, dopasowane do jej wymiarów i wagi. Dzięki temu nie będzie stwarzać zagrożenia dla innych przesyłek podczas transportu do Odbiorcy, a także dla pracowników i kurierów, którzy opiekują się nią podczas całego procesu. Nadawca przesyłki zgodnej z zasadami Fit to Travel musi pamiętać także o uzupełnionym liście przewozowym, odpowiednich etykietach oznaczeniowych oraz o wypełnieniu pustych przestrzeni w kartonie, np. materiałem amortyzującym, dzięki czemu zawartość paczki nie będzie się wewnątrz przemieszczać.

Unfit to Travel, czyli co nie zostanie przyjęte do transportu?

Najprościej tłumacząc, przesyłka Unfit to Travel to taka, która nie spełnia kryteriów Fit to Travel: 

 • jest niezapakowana, nie ma opakowania lub jest owinięta tylko folią stretch – wyjątkiem są opony (poza okresem świątecznym), skrzynie oraz walizki przemysłowe (za wyjątkiem specjalnych okresów/sytuacji gdzie i dla tych przedmiotów wymagane jest opakowanie);
 • ma ostre krawędzie, które wystając poza opakowanie przesyłki mogą uszkodzić inne paczki lub być zagrożeniem dla personelu podczas transportu;
 • waży więcej niż 70 kg, a jest niespaletyzowana;
 • jest niewłaściwie opakowana, czyli jej opakowanie zewnętrznie nie jest odpowiednio wytrzymałe, nie stanowi jednolitej całości albo ma słabą jakość;
 • jest niezabezpieczona – dotyczy przesyłek paletowych, które nie są zabezpieczone pasami do bindowania, nie są owinięte dodatkowo folią stretch albo jakkolwiek inaczej stabilnie przymocowane do palety;
 • jest ponadgabarytowa – dotyczy przesyłek paletowych, których zawartość wystaje poza obrys palety, albo których nie da się transportować wózkiem widłowym.

Warto również wspomnieć, że przesyłka Unfit to Travel oraz przesyłka niestandardowa to dwie różne kategorie – kurierskim “niestandardem” są wszystkie przesyłki (nawet Fit to Travel), które przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub spełniają kryteria paczki niestandardowej (np. nieregularny kształt, przesunięty środek ciężkości). 

Co stanie się z przesyłkami zakwalifikowanymi jako “Unfit to Travel”?

Niezależnie od tego, czy nadajesz przesyłkę standardową, niestandardową, specjalną czy dłużycową, musi być ona zakwalifikowana jako Fit to Travel, aby została przyjęta do transportu. Jeśli nie będzie uznana za właściwie przygotowaną, otrzyma status Unfit to Travel i i kurier odmówi jej odbioru lub zostanie zwrócona do Nadawcy. Nadawca może zostać poproszony o przepakowanie przesyłki według wymogów Fit to Travel. Jeśli jednak kurier wstępnie przyjmie przesyłkę od Nadawcy, a później okaże się ona Unfit to Travel, zostanie zatrzymana na kolejnych etapach transportu, a przedstawiciel FedEx skontaktuje się z jej Nadawcą, aby znaleźć alternatywne rozwiązanie.

Czy nowe standardy pakowania wiążą się z dodatkowymi opłatami?

Podczas okresu przejściowego – do 15.11.2020 roku – obowiązywanie zasad Fit to Travel nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Klient nie poniesie także żadnych dodatkowych opłat, jeśli jego paczka zostanie uznana za Unfit to Travel. Po okresie przejściowym kosztami związanymi ze zwrotem przesyłki zakwalifikowanej jako Unfit to Travel zostanie obciążony Nadawca. 

Od kiedy obowiązuje Fit to Travel w usługach FedEx?

Okres przejściowy, który ma przyzwyczaić klientów do zachowywania nowych standardów podczas nadawania paczek, trwa od 17 września do 15 listopada 2020 roku. Po tym okresie przesyłki, które zostaną uznane za Unfit to Travel, mogą nie zostać odebrane lub nie zostaną doręczone do Odbiorców. 

Jak zapakować paczkę do transportu Fit to Travel?

Pamiętaj o:

 • odpowiednim opakowaniu;
 • wypełnieniu pustej przestrzeni w opakowaniu;
 • oznaczeniu cięższych paczek;
 • oklejeniu paczki zgodnie z metodą H (czyli równomiernie oklejenie brzegów opakowania taśmą o szerokości co najmniej 5 cm, na kształt litery H.)
 • przygotowaniu paczki do wysyłki: uzupełniony list przewozowy i właściwe etykiety.

Jak przygotować paletę do transportu Fit to Travel?

Nie zapomnij o:

 • umieszczeniu elementów przesyłki na palecie;
 • płaskiej konstrukcji elementów na palecie;
 • usunięciu elementów wystających poza obręb palety;
 • owinięciu palety folią stretch i paskami do bindowania;
 • przygotowaniu palety do wysyłki: uzupełniony list przewozowy naklej z boku palety.

Podsumowanie

Nowe standardy pakowania przesyłek Fit to Travel to próba ujednolicenia już istniejącej procedury i nadania jej ostatecznego kształtu. W ten sposób Przewoźnik chce zminimalizować występowanie sytuacji, w których paczki zostają uszkodzone podczas transportu, na przykład z powodu złego zapakowania.