Logując się do Panelu Klienta można samodzielnie zmienić:

 • dane teleadresowe,

 • dane do fakturowania,

 • w przypadku zmiany numeru NIP należy zarejestrować nowe konto. Po zarejestrowaniu konta, prosimy oczekiwać na kontakt z działu handlowego.

Jak zmienić dane?

 1. Zaloguj się do Sendit i wybierz przycisk Edytuj w sekcji Moje konto lub zakładkę Moje ustawienia –> Ustawienia konta.
 2. Wybierz odpowiednią sekcję, np. Dane do fakturowania i Edytuj. Wprowadź zmiany i zatwierdź przyciskiem Zapisz.
  Przypominamy, że zmiany nie działają wstecz. Faktury wystawione przed wprowadzeniem zmian będą wystawione na poprzednie dane. 
 3. W sytuacji, gdy wystawiona faktura zawiera błędy, konieczne jest przesłanie noty korygującej. Uzupełnioną notę, w dwóch egzemplarzach z podpisem i pieczęcią, prosimy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego (skan) dostępnego w Panelu Klienta w zakładce Formularz kontaktowy:
 • Kategoria: Faktury i Rozliczenia,
 • Temat: Zmiana danych na fakturze / nota korygująca,
 • Formularz: Zmiana danych firmy / nota korygująca.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, odeślemy potwierdzoną notę. Wystarczy podpiąć ją pod nieprawidłową fakturę.