Niezależnie od formy współpracy z Klientem, zobowiązani jesteśmy do wystawienia faktury VAT za przesyłki nadane w danym okresie rozliczeniowym. Faktury dostępne są w Panelu Klienta, w zakładce Faktury, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca po zleceniach. np. faktura za czerwiec będzie widoczna 2 lipca, z datą wystawienia 30 czerwca.

Sprawdź poniżej, gdzie znaleźć faktury:

  1. Wybierz zakładkę Faktury w menu bocznym.
  2. System wyświetli listę faktur. Faktury te wysyłane są informacyjnie (zestawienie przesyłek nadanych w okresie rozliczeniowym) i nie wymagają opłacenia. Wybierając odpowiednią opcję możesz pobrać:
    • Faktury w formacie PDF,
    • Specyfikacje do faktury w formacie PDF,
    • Specyfikacje do faktury w formacie CSV.
  3. W kolumnie Zaległość brutto będzie widoczna informacja Zapłacona. Natomiast może się zdarzyć, że firma kurierska nalicza dodatkowe opłaty za usługę, np. zwrot, weryfikacja wagi i wymiarów. W takim przypadku wystawiona faktura wymaga jej opłacenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

Sprawdź Regulaminy przewoźników.