Saldo jest sumą pieniędzy, które możemy w danym momencie wykorzystać, oraz kwotą, która jeszcze nie została rozliczona. Poniżej znajdziesz informacje z czego wynika Twoje saldo, w zależności od typu rozliczenia (przedpłata lub limit kredytowy).

Zaloguj się do Sendit, wybierz zakładkę Rozliczenia i sprawdź swoje saldo.

  1. Data – data operacji , np. data złożenia zlecenia, data wystawienia faktury.
  2. Data księgowania – data zapisu księgowego.
  3. Typ: limit / przedpłata
  4. Info – szczegóły i opis operacji np. nr faktury, korekty
  5. Kwota – kwota operacji, np. kwota przelewu, zlecenia, faktury / korekty
  6. Saldo przed – saldo przed wykonaniem danej operacji
  7. Saldo po – saldo po wykonaniu operacji