Konto w Sendit zostanie zablokowane, gdy w ciągu 5 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności faktury, nie otrzymamy wymaganej płatności. 

Aby przyspieszyć proces odblokowania konta, uzupełnij brakującą płatność, korzystając z jednej z poniższych opcji:

Opcja nr 1:

W Panelu Klienta, kliknij w zakładkę Faktury a następnie Opłać zaległe faktury – środki zostaną zaksięgowane od razu. Odblokowanie konta nastąpi automatycznie.

Opcja nr 2:

Opłać fakturę poprzez link z wiadomości e-mail, informujący o zablokowaniu konta – środki zostaną zaksięgowane od razu. Odblokowanie konta nastąpi automatycznie.

Zapłata przelewem tradycyjnym na numer konta, wskazany na fakturze, spowoduje odblokowanie konta dopiero po zaksięgowaniu  środków na koncie bankowym.