Aby sprawdzić status reklamacji:

  1. Zaloguj się do Sendit, następnie wybierz zakładkę Reklamacje.
  2. Na liście złożonych reklamacji dostępne są wszystkie złożone do tej pory reklamacje.

Dostępne statusy reklamacji:

  • NOWA – Oznacza, że reklamacja nie została jeszcze podjęta przez naszego konsultanta. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpłynięcia.
  • WSTRZYMANA – Oznacza, że reklamacja nie została przesłana jeszcze do przewoźnika z powodu braku dokumentów lub została przesłana do przewoźnika, który zgłosił się do nas z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Informacja o tym zostanie również przesłana na adres mailowy podany przy reklamacji.
  • W TOKU – Oznacza, że reklamacja została przekazana do przewoźnika (status ten może zmienić się na WSTRZYMANA, w przypadku gdy przewoźnik poprosi o uzupełnienie braków formalnych) i oczekuje na rozpatrzenie.
  • ZAMKNIĘTA – Oznacza, że reklamacja została już rozpatrzona. Aby zobaczyć decyzję należy kliknąć na pasek z reklamacją.