Reklamacje dzielą się na:

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Reklamacje szkodową można złożyć:

  • elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji Reklamacje w Panelu Klienta.

Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę Reklamacje.

Zobacz poniżej, jak złożyć reklamację szkodową

1. Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje i kliknij Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej.

Reklamacje Przesyłek:
 – Uszkodzenie/ubytek – patrz informacje poniżej. Przy pytaniu Czy został spisany protokół szkody? należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE. Jeśli nie został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk zgłoś. Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu pozostawiona jest pod adresem gdzie był on spisywany. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody należy zaznaczyć TAK.

 – Zagubienie,
 – Nieterminowe doręczenie,
– Odwołanie – wybieramy w sytuacji, w której dostaliśmy decyzję, z którą się nie zgadzamy.

4. Następnie system poprosi o podanie numeru listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego. Reklamację możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

5. Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie pliki.

6. Po złożeniu otrzymasz komunikat, a reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

 

Ważne! Reklamację do przesyłek złożonych przed 03.07.2021 należy zgłaszać przez formularz kontaktowy Archiwalne dokumenty:

– Kategoria: Reklamacje / odwołania / statusy
 Temat: Archiwalne dokumenty