Sendit oferuje system powiadomień odbiorcy lub nadawcy w ramach dwóch usług dodatkowych: preawizacji, lub powiadomienia sms/mail o zmianach statusu przesyłki.

Dzięki ww. usługom możesz otrzymywać wiadomość SMS lub mail z informacjami o:

 • planowanym dostarczeniu,
 • wysokości kwoty pobrania,
 • zmianach dotyczących zamówienia, zależnie od wybranych opcji powiadamiania.

Preawizacja – na czym polega?

Usługa dostępna dla przewoźnika DHL. Zapewnia wcześniejszy kontakt kuriera z odbiorcą przesyłki, jeszcze przed jej dostarczeniem. Jak to działa?

 • Podczas składania zlecenia zaznacz checkbox Preawizacja.
 • Po nadaniu przesyłki, do odbiorcy wysyłany jest sms z informacją o jej planowanym dostarczeniu, wysokości kwoty pobrania itd.
 • W dniu dostawy kurier DHL kontaktuje się z odbiorcą i ustala porę doręczenia przesyłki. Odbiorca może wskazać inny adres niż podany na liście przewozowym.
 • W przypadku, gdy Klient nie może odebrać telefonu, kontakt jest ponawiany do skutku.
 • Usługa jest dodatkowo płatna.

Powiadomienie SMS / MAIL

Powiadomienia dotyczą zmian statusów przesyłek. Dzielą się na 4 kategorie i są wysyłane smsem lub e-mailem. Powiadomienie SMS jest płatne zgodnie z cennikiem, natomiast komunikat mailowy jest opcją bezpłatną.

Kategorie powiadomień:

 • Nowe – zlecenie złożone przez Klienta,
 • Odbiór od nadawcy – przesyłka odebrana od nadawcy,
 • Wyjątek – przesyłka nie została doręczona w przewidywanym terminie,
 • Doręczenie – przesyłka doręczona.

Jeśli chcesz skorzystać z opcji powiadomienia SMS, zaznacz checkbox Powiadomienie sms w sekcji Dodatkowe informacje i usługi podczas składania zlecenia.

Jak edytować ustawienia domyślne usługi Powiadomienie sms?

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta, wejdź w zakładkę Moje ustawienia, a następnie w sekcję Moje ustawienia domyślne.
 2. W sekcji Domyślne powiadomienia o zmianach statusu przesyłki, kliknij Edytuj.
 3. Zaznacz, w jakich sytuacjach powiadomienie SMS ma zostać przesłane do nadawcy, a w jakich do odbiorcy. Zapisz swoje ustawienia.