Nota korygująca służy sprostowaniu błędów, uzupełnieniu lub poprawieniu danych w ramach tego samego podmiotu. Nie można zmieniać notą danych nabywcy faktury na całkowicie inny podmiot. 

W przypadku zmiany numeru NIP należy zarejestrować nowe konto.

Najczęstsze przypadki korygowane notą:

 • poprawa literówek w adresie lub nazwie firmy,
 • dodanie do nazwy firmy brakującego imienia i nazwiska jej właściciela lub inne uzupełnienie niepełnej nazwy firmy,
 • dodanie adresu lub jego modyfikacja,
 • zmiana nazwiska właścicielki firmy po wyjściu za mąż.

Nota korygująca zmienia tylko dane na wskazanej fakturze i nie powoduje zmiany danych w systemie. 

Jak prawidłowo uzupełnić notę? – przykład

 1. W polu Wystawca noty wpisz nazwę firmy.
 2. W polu Numer faktury VAT wpisz numer błędnie wystawionej faktury.
 3. W miejscu Data sprzedaży wpisz okres za jaki faktura została błędnie wystawiona.
 4. W miejscu Data wystawienia faktury wpisz datę wystawienia.
 5. W polu Treść do korekty wpisz błędną treść, którą należy skorygować.
 6. Treść prawidłowa wpisz poprawną/skorygowaną treść.
 7. Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty złóż podpis oraz pieczęć firmy.

Jak przesłać notę?

Uzupełnioną notę, w dwóch egzemplarzach z podpisem i pieczęcią, prosimy przesłać:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego (skan) dostępnego w Panelu Klienta.
  Kategoria: Faktury i Rozliczenia,
  Temat: Zmiana danych na fakturze / nota korygująca,
  Formularz: Zmiana danych firmy / nota korygująca.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, odeślemy potwierdzoną notę. Wystarczy podpiąć ją pod nieprawidłową fakturę.

Załączniki

Nota korygująca do faktury