Nota korygująca to dokument, który służy do uzupełnienia lub poprawienia danych na wystawionej fakturze VAT. Nie można zmieniać notą korygującą danych nabywcy faktury na całkowicie inny podmiot. 

Najczęstsze przypadki korygowane notą:

 • poprawa literówek w adresie lub nazwie firmy,
 • dodanie do nazwy firmy brakującego imienia i nazwiska jej właściciela lub uzupełnienie niepełnej nazwy firmy,
 • dodanie adresu lub jego modyfikacja,
 • zmiana nazwiska właścicielki firmy po zmianie nazwiska.

Nota korygująca zmienia tylko dane na wskazanej fakturze i nie powoduje zmiany danych w systemie. 

Jak złożyć notę korygującą?

 1. Pobierz i uzupełnij dokument Nota korygująca do faktury
 2. Zeskanuj wypełniony dokument z podpisem i pieczątką 
 3. Wyślij skan dokumentu za pośrednictwem formularza kontaktowegoKategoria: Faktury i Rozliczenia > Temat: Zmiana danych na fakturze / nota korygująca > Formularz: Zmiana danych firmy / nota korygująca.

Jak prawidłowo uzupełnić notę korygującą?

 • W polu Wystawca noty, wpisz nazwę swojej firmy.
 • W polu Numer faktury VAT, wpisz numer błędnie wystawionej faktury.
 • W miejscu Data sprzedaży, wpisz okres, za jaki faktura została błędnie wystawiona.
 • W miejscu Data wystawienia faktury, wpisz datę wystawienia.
 • W polu Treść do korekty, wpisz błędną treść, którą należy skorygować.
 • W polu Treść prawidłowa, wpisz poprawną/skorygowaną treść.
 • Złóż podpis oraz pieczęć firmy w polu Imię i nazwisko, oraz podpis wystawcy noty.Po pozytywnej weryfikacji dokumentu odeślemy potwierdzoną notę korygującą. Wystarczy podpiąć ją pod nieprawidłową fakturę.

Załączniki

Nota korygująca do faktury – do faktury wystawionej do 2.09.2022 r.

Nota korygująca do faktury– do faktury wystawionej od 2.09.2022 r.