Wysyłasz paczkę za granicę? Zapoznaj się z prawidłowymi formatami kodów pocztowych do poszczególnych krajów.

Kraj docelowy

Format kodu

Przykład

Austria

XXXX

5599

Belgia

XXXX

1040

Bułgaria

XXXX

9021

Chorwacja

XXXXX

53297

Czechy

XXXXX

67201

Dania

XXXX

3700

Estonia

XXXXX

62601

Finlandia

XXXXX

22100

Francja

XXXXX

17410

Grecja

XXXXX

18010

Hiszpania

XXXXX

07999

Holandia

XXXXAA

1156AA

Irlandia (dla DPD)
Irlandia (dla GLS)

1 Dublin; 2-reszta
XXXXXXX

1 lub 2 (dla DPD)
D08VF8H (GLS)

Litwa

XXXXX

01100

Luksemburg

XXXX

1111

Łotwa

XXXX

1002

Niemcy

XXXXX

18565

Portugalia

XXXXXXX

1000003

Rumunia

XXXXXX

010164

Słowacja

XXXXX

81104

Słowenia

XXXX

1000

Szwecja

XXXXX

10005

Węgry

XXXX

1014

Wielka Brytania

LLXXLL (najczęściej)

BD62TE

Włochy

XXXXX

25050

Legenda:
X – cyfra
L – litera
W przypadku Wielkiej Brytanii może być wersja LLXXLL ale również LXXLL np. M11JN