Korzystając z usługi Apaczka Niemcy, należy wziąć pod uwagę poniższe parametry przesyłki:

 • Do 30 kg wagi rzeczywistej lub gabarytowej,
  Waga gabarytowa wyliczana ze wzoru:

  waga gabarytowa [kg]= wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 6000
 • Przesyłka: karton – prostopadłościan/koperta,
 • Maksymalna długość paczki – 120 cm,
 • Najdłuższy bok + 2x (szerokość + wysokość) nie przekraczają 300 cm.


  Nie będą przyjmowane do transportu:
 • Przesyłki, których waga rzeczywista lub gabarytowa przekracza 30 kg,
 • Wszystkie przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
 • Przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Ważne
Każda przesyłka jest weryfikowana pod kątem powyższych założeń. Paczki, które zostaną zakwalifikowane jako niestandardowe zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.