DHL

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe),
 • Ludzkie szczątki lub prochy,
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali),
 • Gotówka (banknoty, monety),
 • Kamienie szlachetne luzem,
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe,
 • Imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji,
 • Towary nielegalne,
 • Antyki, dzieła sztuki,
 • Banderole/naklejki celne,
 • Papierosy,
 • Towary niebezpieczne,
 • Części broni palnej,
 • Futra i kość słoniowa,
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali,
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne),
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki.

W szczególności DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego.

DPD

Zgodnie z Regulaminem, DPD nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

 • przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne,
 • wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez
 • ustawowo do tego upoważnione instytucje,
 • żywe rośliny lub zwierzęta,
 • zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie,
 • żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu,
 • na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
 • przedmioty/towary, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych,
 • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
 • bony i bilety wstępu o wartości powyżej 520,00 EUR na przesyłkę,
 • futer, dywanów, zegarków, innych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów skórzanych o wartości powyżej 520,00 EUR za sztukę,
 • dobra, których wartość przekracza 13 000,00 EUR,
 • przedmioty/towary, które na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone,
 • zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
 • części karoserii samochodowych,
 • zderzaków bez względu na sposób zapakowania,
 • drabin oraz siatek metalowych,
 • zjeżdżalni, ślizgów,
 • dużych złożonych mebli ogrodowych, ratanowych,
 • dużych zabawek ogrodowych.

FEDEX

Towary/Usługi zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci FedEx 

 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary,
 • bagażniki, chłodnice,
 • meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele,
 • wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika,
 • szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, żyrandole, towary szklane, towary z elementami szklanymi,
 • opakowania szklane,
 • deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty, bramki, stoły bilardowe, ping pongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe,
 • lady chłodnicze,
 • drabiny,
 • produkty łatwo i szybko psujące się,
 • rośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria,
 • sejfy, kasy pancerne,
 • bramy, ogrodzenia, kraty,
 • elementy budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki),
 • futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej,
 • kleje i farby w plastikowych wiaderkach,
 • płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych),
 • fajerwerki.

GLS

Zgodnie z Regulaminem, GLS nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • żywe zwierzęta lub rośliny,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję,
 • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
 • opony w obrocie międzynarodowym,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych,
 • organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,
 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 • towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 • produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,
 • rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

INPOST

Towary zakazane:

 • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
 • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
 • artykuły szklane,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
 • gaśnice,
 • nawozy,
 • artykuły chemii budowlanej (pianki, utwardzacze),
 • kamienie i węgiel,
 • oleje samochodowe, płyny hamulcowe i pokrewne,
 • akumulatory (akumulatory i baterie są dopuszczalne w sieci InPost jako integralna część urządzenia. Akumulatory, nadawane oddzielnie, są zakazane w przewozie),
 • płyny do spryskiwaczy,
 • oleje pielęgnacyjne, farby, bejce, smary uniwersalne, smary
  techniczne, impregnaty, środki do odgrzybiania,
 • zlewozmywaki, umywalki, miski i kompakty WC,
 • alkohole, artykuły tytoniowe, e-papierosy,
 • narkotyki, substancje psychotropowe,
 • produkty lecznicze, wyroby medyczne za wyjątkiem wyrobów medycznych sklasyfikowanych w klasie I (m.in. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wyroby z funkcją pomiarową, wyroby sterylne),
 • artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu (artykuły spożywcze, suplementy diety),
 • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym także owadów i żywych przynęt wędkarskich),
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób, mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

* Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.

POCZTA POLSKA

W celu uniknięcia zagrożenia, zapoznaj się z poniższą listą towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z transportu:

 • Rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne  przedmioty o wyglądzie broni,
 • Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem,
 • Narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,
 • Zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce,
 • Żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków,
 • Inne rzeczy zakazane prawem, choć nieokreślone w niniejszym paragrafie,
 • Pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dokumenty tożsamości nie mogą stanowić zawartości przesyłki.

UPS

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci UPS to:

 • napoje alkoholowe,
 • skóry zwierząt (nie domowych),
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),
 • pieniądze, papiery wartościowe, tj. czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, bony, akcje,
 • towary/materiały niebezpieczne,
 • broń palna,
 • futra,
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
 • żywe zwierzęta,
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne,
 • towary łatwo psujące się,
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA),
 • rośliny,
 • materiały pornograficzne,
 • nasiona,
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości,
 • tytoń i wyroby tytoniowe.