„Kwota sporna” to kwota, na którą została złożona reklamacja, jest widoczna do momentu zamknięcia procesu reklamacyjnego. Kwota sporna pełni również funkcję „kredytu” – będzie można zlecić nadanie przesyłek do jej wysokości bez konieczności dokonania kolejnej płatności (jeżeli wartość nowego zlecenia będzie wyższa niż wynosi kwota sporna, system będzie wymagał dopłaty brakującej kwoty).

 • W przypadku reklamacji rozpatrzonej pozytywnie – faktura z dopłatą zostanie skorygowana.
 • W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie – kwota sporna wygaśnie i będzie wymagała natychmiastowego opłacenia. Można tego dokonać korzystając z przycisku Doładuj konto lub przy okazji nadawania kolejnej przesyłki (system zwiększy kwotę do zapłaty).

Gdzie jest widoczna kwota sporna?

Dla Klientów na przedpłacie (prepaid) kwota sporna widoczna jest w sekcji Moje konto w Panelu Klienta.

 • Stan konta – to dostępne, rzeczywiste środki do wykorzystania.
 • Kwota sporna – to kwota wynikająca z wystawionej faktury, do której została złożona reklamacja finansowa.
 • Dostępne saldo – to suma środków dostępnych (stanu konta) oraz pieniędzy, które zostały objęte blokadą z tytułu kwoty spornej.

Po złożeniu zlecenia stan konta zostanie pomniejszony o wykorzystaną wartość kwoty spornej, będzie więc na minusie. Stan konta można uregulować korzystając z przycisku Doładuj konto lub przy okazji nadawania kolejnej przesyłki (system zwiększy kwotę do zapłaty).

Przykłady:

1. Jeżeli Twoje zadłużenie wynosi 30,00 zł i została ustawiona kwota sporna w wysokości 25,00 zł, to podczas składania nowego zlecenia, którego koszt wynosi 20,00 zł – system będzie wymagał opłacenia 25,00 zł (kosztu bieżącego zlecenia 20,00 zł + 5,00 zł zadłużenie bezsporne).

 • Stan konta: -30,00 zł
 • Kwota sporna: 25,00 zł
 • Dostępne saldo: – 5,00 zł

2. Jeżeli na Twoim koncie widnieje kwota 20 zł oraz została ustawiona kwota sporna w wysokości 25,00 zł, to podczas składania nowego zlecenia, którego koszt wynosi 30,00 zł – nie jest konieczne opłacenie zlecenia. Twoje saldo wynosi 45 zł, czyli dysponujesz odpowiednią kwotą.

 • Stan konta: 20,00 zł
 • Kwota sporna: 25,00 zł
 • Dostępne saldo: 45,00 zł