Kompensata pobrań ma  miejsce w sytuacji, kiedy Klient jest dłużnikiem. Wypłata kwoty pobrania jest wówczas wstrzymywana do momentu opłacenia zobowiązań.

Klient ma możliwość złożenia pisemnej dyspozycji kompensaty swoich pobrań z zobowiązaniami.

Jak to zrobić?

Wybierz zakładkę Formularz kontaktowy w Panelu Klienta, a następnie:

  • Kategoria: Pobrania,
  • Temat: Brak zwrotu pobrania / Kompensata pobrań,
  • Formularz: Kompensata pobrań.

Zgodnie Regulaminem Świadczenia Usług Sendit, mamy prawo zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania należne Klientowi od operatorów logistycznych.