W przypadku płatności prepaid (przedpłata) oraz postpaid (limit kredytowy) wystawiamy faktury dwa razy w miesiącu – w połowie i na koniec każdego miesiąca.

  • Zlecone usługi nieuwzględnione w bieżącym okresie rozliczeniowym, mogą być rozliczane w okresach następnych. 
  • Dla płatności prepaid wystawiamy fakturę VAT w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. 
  • Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 

Gdzie sprawdzić swój cykl rozliczeniowy?

Faktury wystawiane są w wersji elektronicznej, jak również udostępnione do pobrania po zalogowaniu do Sendit, w zakładce Faktury. Są to oryginały, które należy wydrukować. Nie wysyłamy faktur drogą pocztową. Jest to zgodne z prawem (Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

O wystawieniu faktury damy znać e-mailem. Otrzymasz go na adres, który podałeś podczas rejestracji.

Ważne!

W celu otrzymania duplikatu FV, prosimy o przesłanie formularza Duplikat faktury. W odpowiedzi zostanie przesłany link do pobrania duplikatu.