W celu uniknięcia problemów związanych z procesem reklamacyjnym zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji. Zastosowanie poniższych wskazówek przyspieszy proces reklamacji i zwiększy szansę na  pozytywne rozpatrzenie.

Jakie mamy rodzaje reklamacji?

Reklamacje szkodowe:

 • nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
 • uszkodzenie,
 • zagubienie,

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.W przypadku wezwania do uzupełnienia braków bądź przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów, terminy na rozpatrzenie reklamacji rozpoczynają bieg od momentu uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z wezwaniem.

Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta , reklamacja finansowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu prawidłowego złożenia reklamacji.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji finansowej wynosi 90 dni.

W przypadku wezwania do uzupełnienia braków bądź przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów, terminy na rozpatrzenie reklamacji rozpoczynają bieg od momentu uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z wezwaniem.

Reklamację można złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

Jak złożyć reklamację?

 • pisemnie – na adres Alsendo sp. z o.o.  ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
 • elektronicznie – za pośrednictwem naszego formularza. Patrz instrukcja poniżej:
 1. Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej zaloguj się na swoje konto w serwisie Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.
 2. Jeśli chcesz złożyć reklamację szkodową wybierz zakładkę Reklamacje. W przypadku dopłaty należy wybrać zakładkę Reklamacje faktur.
 3. Jeśli reklamacja została już złożona, wybierz ją z listy złożonych reklamacji lub przefiltruj np. po numerze listu, a następnie kliknij „Szukaj”.

Statusy złożonej reklamacji

Na liście złożonych reklamacji dostępne są wszystkie złożone dotychczas reklamacje, z podanymi powodami oraz statusami.  

Dostępne statusy reklamacji

 • Nowa – Oznacza, że reklamacja nie została jeszcze podjęta przez naszego konsultanta. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpłynięcia. 
 • Wstrzymana – Oznacza, że reklamacja nie została przesłana jeszcze do przewoźnika, z powodu braku dokumentów lub została przesłana do przewoźnika, który zgłosił się do nas z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Informacja o tym zostanie również przesłana na adres mailowy podany przy reklamacji. 
 • W toku – Oznacza, że reklamacja została przekazana do przewoźnika (status ten może zmienić się na WSTRZYMANA, w przypadku gdy przewoźnik poprosi o uzupełnienie braków formalnych) i oczekuje na rozpatrzenie.
 • Zamknięta – Oznacza, że reklamacja została już rozpatrzona. Aby zobaczyć decyzję, należy kliknąć na pasek z reklamacją.