Reklamacje dzielą się na:

1. Reklamacje szkodowe:

  • nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
  • uszkodzenie,
  • zagubienie.

2. Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Reklamację możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj. Jeżeli nie złożyłeś jeszcze reklamacji, dowiedz się jak złożyć reklamację szkodową oraz reklamację faktur.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z otrzymanej decyzji reklamacyjnej, zobacz poniżej, jak złożyć odwołanie:

Odwołanie od decyzji reklamacyjnej można złożyć:

  • pisemnie – na adres Alsendo sp. z o.o.  ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
  • elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji Reklamacje w Panelu Klienta.

 

Odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji szkodowej

 

Reklamacje szkodowe

1. Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje w Panelu Klienta.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje i kliknij Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijanej wybierz Odwołanie i kliknij Dalej.

4. Następnie podaj numer listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego.

Ważne! Odwołanie możemy złożyć jedynie do przesyłek, na które została złożona reklamacja i do których jest wydana decyzja.

5. Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie informacje/dokumenty, które uzupełnią pierwotną reklamację.

6. Po złożeniu, odwołanie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji.

 

Reklamacje faktur

1. Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz zakładkę Reklamacje faktur i Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijanej wybierz Reklamacja faktur – Odwołanie (dopłata).

4. Następnie podaj nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty.

5. Wybierz / zaznacz dopłatę, z którą się nie zgadzasz oraz wpisz treść reklamowanej usługi. Zaakceptuj przyciskiem Dalej.

6. Po złożeniu, odwołanie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji.