Reklamacje dzielą się na:

1. Reklamacje szkodowe:

  • nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
  • uszkodzenie,
  • zagubienie.

2. Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Reklamację możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Odwołanie od decyzji reklamacyjnej można złożyć:

  • elektronicznie – za pośrednictwem naszej platformy w sekcji Reklamacje w Panelu Klienta.

Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę Reklamacje.

Zobacz poniżej, jak złożyć odwołanie:

Reklamacje szkodowe

1.Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje w Panelu Klienta.

2.Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje i kliknij Złóż reklamację.

3.Z listy rozwijanej wybierz Odwołanie i kliknij Dalej.

4.Następnie podaj numer listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego.

Ważne! Odwołanie możemy złożyć jedynie do przesyłek, na które została złożona reklamacja i do których jest wydana decyzja.

5.Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie informacje/dokumenty, które uzupełnią pierwotną reklamację.

6. Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Reklamacje faktur

1.Zaloguj się do Sendit i wybierz zakładkę Reklamacje.

2.Wybierz zakładkę Reklamacje faktur i Złóż reklamację.

3.Z listy rozwijanej wybierz Reklamacja faktur – Odwołanie (dopłata).

4.Następnie podaj nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty.

5.Wybierz / zaznacz dopłatę, z którą się nie zgadzasz oraz wpisz treść reklamowanej usługi. Zaakceptuj przyciskiem Dalej.

6.Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.