W przypadku powstania szkody / ubytku lub opóźnienia w doręczeniu, należy sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany przez zleceniodawcę lub odbiorcę oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na odpowiednim formularzu i zawierać:

 • datę i godzinę jego sporządzenia,
 • datę i godzinę doręczenia oraz
 • opis szkody i stanu przesyłki oraz informacje o opakowaniu przesyłki. 

Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach firm kurierskich.

Jak zgłosić protokół szkody?

 1. Zaloguj się do Sendit i kliknij w zakładkę Reklamacje.
 2. Kliknij Złóż reklamację.
 3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji, tj. uszkodzenie/ ubytek i kliknij Dalej.
 4. Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.
 • Jeśli NIE został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.
 • Pamiętaj również o zachowaniu opakowania i zawartości przesyłki pod adresem doręczenia.
 • Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu pozostawiona będzie pod adresem, gdzie był on opisywany.
 • Jeśli pomimo zgłoszenia, kurier się nie pojawi, prosimy o złożenie reklamacji w systemie bez ww. dokumentu oraz niezwłoczne poinformowanie o braku podjazdu kuriera. Ze względu na fakt, że protokół szkody jest wymaganym dokumentem w przypadku reklamacji na uszkodzenie, prosimy o załączenie w systemie oświadczenia zamiast protokołu.

  Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody, należy zaznaczyć TAK.