• Zaloguj się do Panelu Klienta,
  • Wybierz zakładkę Faktury w menu bocznym,
  • System wyświetli listę Twoich faktur. Wybierając odpowiednią opcję możesz pobrać:
  1. Faktury w formacie PDF.
  2. Specyfikację do faktury w formacie PDF.
  3. Specyfikację do faktury w formacie CSV.

Ważne!

W celu otrzymania duplikatu FV, prosimy o przesłanie formularza Duplikat faktury.

W odpowiedzi zostanie przesłany link do pobrania duplikatu.