Zlecenie złożone za pośrednictwem Sendit.pl można anulować na trzy sposoby:

  • Akcja „Anuluj zlecenie” (ikona krzyżyka) w zakładce “Moje przesyłki/Przesyłki w trakcie realizacji”. Powoduje to wysłanie automatycznej wiadomości e-mail do Działu Współpracy z Klientem.
  • Formularz kontaktowy z zakładki “Kontakt” platformy Sendit. Wystarczy wybrać temat wiadomości „Anulowanie zlecenia”. W treści wstaw numer zlecenia do anulowania.
  • Dyspozycja e-mail wysłana na adres: biuro@sendit.pl.

W odpowiedzi na każde z powyższych konsultant anuluje Twoje zlecenie i potwierdzi jego usunięcie w wiadomości zwrotnej.

Jeżeli zlecenie było opłacone, zwrot opłaty nastąpi w ciągu 48 godzin na rachunek, z którego przyszła wpłata.

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Przez Sendit Sp. z o. o. §5 pkt 3 w związku z wykonaną Usługą Użytkownik może anulować Zlecenie w terminie do trzech miesięcy od złożenia Zlecenia, w przypadku gdy nie doszło do wydania przesyłki Przewoźnikowi.

Anulowanie zlecenia GLS:

  • anulowanie zlecenia przesyłki do godziny 18:50 dnia w którym zostało złożone zlecenie – bez opłaty,
  • anulowanie zlecenia przesyłki po godzinie 18:50 dnia w którym zostało złożone zlecenie lub anulowanie zlecenia w przypadku niezrealizowania odbioru wynikającego z winy Nadawcy – zgodnie z cennikiem.

WAŻNE! Dyspozycje anulowania zlecenia przekazane telefoniczne nie są przyjmowane przez nasz Dział Współpracy z Klientem. Zlecenia są usuwane jedynie w odpowiedzi na informacje przekazane w formie pisemnej.