Jeżeli przesyłka została zafakturowana, tj. masz naliczoną opłatę za przesyłkę, która fizycznie nie została odebrana przez kuriera, bądź została odebrana na wypisanym ręcznie liście przewozowym, to w celu anulowania przesyłki należy wejść w zakładkę Zlecenia, wybrać z listy zlecenie, kliknąć przycisk Szczegóły i wybrać przycisk Anuluj zlecenie.

  1. Następnie wejść w zakładkę Reklamacje i złożyć reklamację do faktury.
    a) Zakładka Reklamacje –> Złóż reklamację,
    b) Wybierz powód reklamacji –> Reklamacja faktury (dopłata lub anulowana przesyłka) i kliknij Dalej,
  2. Podaj numer faktury i numer listu przewozowego,
  3. Wybierz z listy anulowaną przesyłkę i zaznacz cenę podstawową oraz dopłatę paliwową, a także wszystkie usługi dodatkowe,
  4. Na Liście wybranych reklamacji odłożą się wyżej wybrane pozycje. Zweryfikuj wybrane pozycje i potwierdź poprawność, klikając Dalej,
  5. Uzupełnij informacje o reklamacji.
  6. Wyślij uzupełniony formularz.

Potwierdzenie złożenia reklamacji wyślemy na podany adres e-mail.