Zaloguj się do Sendit, a w sekcji Moje konto znajdziesz swój nr ID i kod telefonicznyDane posłużą do identyfikacji tożsamości rozmówcy przed połączeniem z naszym konsultantem.

Kontakt z nami jest możliwy tylko po uprzednim podaniu indywidualnego ID Klienta i kodu telefonicznego.

  • Identyfikator (ID i kod) należy traktować jako informację poufną i używać jedynie podczas logowania w automatycznym serwisie IVR. 
  • Identyfikatora nie należy podawać przez e-mail lub telefon osobom niepożądanym.

Jak to działa? (wprowadzenie z klawiatury telefonu)

  1. Wprowadź ID klienta i naciśnij #,
  2. Następnie podaj 4 cyfrowy kod do obsługi telefonicznej,
  3. Wybierz odpowiedni temat rozmowy,
  4. Skorzystaj z fachowej i szybkiej pomocy konsultanta.