Twoja przesyłka zostanie wyceniona i wysłana jako paczka, jeśli spełni wszystkie poniższe warunki:

 • Na etykiecie przewozowej zostanie oznaczona jako paczka poprzez wpisanie liczby elementów przesyłki w odpowiednich przedziałach wagowych dla paczek,
 • Suma długości, szerokości i wysokości pojedynczego elementu nie przekroczy 300 cm,
 • Waga rzeczywista lub gabarytowa każdego z elementów przesyłki będzie niższa niż 70 kg.
 • Najdłuższy bok żadnego z elementów nie przekroczy 200 cm.

Standardowa paczka (krajowa)

Elementy w kartonowych kopertach, foliopakach, tubach o trójkątnym przekroju lub pojedynczy element w kształcie prostopadłościanu, które jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • Najdłuższa krawędź nie przekracza 150 cm,
 • Żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm,
 • Suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm,
 • Podstawą jest zawsze bok o największej powierzchni,
 • Opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania przesyłki na gładkich, płaskich powierzchniach.

Paczki niestandardowe

Paczkami niestandardowymi są przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • Mają przesunięty środek ciężkości lub mogą się łatwo przewrócić,
 • Nie są prostopadłościanem lub mają nieregularny kształt uniemożliwiający stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni,
 • Najdłuższy bok nie jest podstawą paczki, zgodnie z etykietą kierunkową.
 • Składają się z dwóch lub kilku odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy, kleju.
 • Nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość lub zabezpieczenie taśmą
  do zbindowania.

 

Uwaga! FedEx zapowiada wprowadzenie nowych stawek dopłaty do przesyłek niestandardowych:

 • w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r. wysokość dopłaty dla przesyłek niestandardowych wyniesie 200%;
 • w okresie od 1 listopada do 8 stycznia 2022 r. dopłata wyniesie 300% za każdy niestandardowy element.

Przesyłkami niestandardowymi są przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub które spełniają określone kryteria paczek niestandardowych.