Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu zakładki Książka adresowa?
 • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu formularza?
 • Jak edytować/zmienić adres w książce adresowej?
 • Jak usunąć adres z książki adresowej?

Dodawanie adresu do książki adresowej – zakładka Książka adresowa

 1. Po zalogowaniu, wybierz zakładkę Książka adresowa w menu bocznym.
 2. Dodaj nowy adres pod tabelą z listą adresów.
 3. W nowym oknie otworzy się formularz Dodaj nowy adres do książki. Uzupełnij odpowiednie pola.
  -Wybierz Firma lub Adres prywatny w zależności od typu adresu,
  -W polu Przyjazna nazwa – wartość unikalna możesz nadać adresowi własną, przyjazną nazwę,
  -W polu Typ adresu wybierz, czy jest to adres nadawcy czy odbiorcy,
  -Uzupełnij dane w polach adresowych. Pamiętaj, że przewoźnicy wymagają odpowiedniego formatu danych adresowych.
 4. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdź dane przyciskiem Zapisz.
 5. Klikając w przycisk Ustaw jako domyślny, możesz ustawić wybrany adres jako domyślny.

Dodawanie adresu do książki adresowej – formularz

 1. Uzupełnij dane adresowe nadawcy (Adres odbioru) lub odbiorcy (Adres dostawy) na formularzu zlecenia.
 2. Po uzupełnieniu danych wybierz Dodaj nowy adres do książki lub Dodaj odbiorcę do książki adresowej.
 3. Wyświetli się dodatkowe pole Podaj przyjazną nazwę adresu. Wpisz własną nazwę dla tego kontaktu.
 4. Zatwierdź dane przyciskiem Zapisz.

Edycja kontaktu w książce adresowej

 1. Po zalogowaniu, wybierz zakładkę Książka adresowa w menu bocznym.
 2. Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować. 
 3. Następnie Edytuj pod danymi kontaktu. 
 4. System wyświetli okno Edytujesz adres. Po wprowadzeniu zmian, zatwierdź je przyciskiem Zapisz.

Usuwanie kontaktu z książki adresowej

 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę Książka adresowa w menu bocznym.
 2. Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować.
 3. Następnie Usuń pod danymi kontaktu.
 4. System wyświetli okno z zapytaniem Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis? Usunięcie zatwierdź przyciskiem OK.