Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, mają prawo zweryfikować przesyłkę pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania na każdym etapie transportu i doliczyć dodatkowe koszty.

Może się zdarzyć, że w wyniku weryfikacji firma kurierska nalicza dodatkowe opłaty. Informacje o naliczonych opłatach można znaleźć w specyfikacji dołączonej do faktury. Aby pobrać fakturę oraz specyfikację do faktury, w Panelu Klienta kliknij w zakładkę Faktury. Dopłaty do faktury wynikające z przekroczenia wagi/wymiarów czy wyboru innego opakowania, przekazywane są przez firmy kurierskie do biura Sendit nawet przez około 3 miesiące od daty nadania przesyłki.

Zgodnie z przepisami art. 77. 1. z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

Sprawdź Cenniki i Regulaminy poszczególnych firm kurierskich.