Jeśli pomimo anulowania przesyłki obciążenie jest widoczne w saldzie, oznacza to, że opłata za przesyłkę została zaksięgowana. W takim przypadku prosimy o złożenie reklamacji do faktury w systemie. 

  1. Zaloguj się do systemu i wybierz zakładkę Reklamacje w panelu bocznym.
  2. Wybierz zakładkę Reklamacje faktur i Złóż reklamację.
  3. Z listy rozwijanej Powód reklamacji wybierz Reklamacja faktury (dopłata lub anulowana przesyłka) i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami w systemie.