Limit kredytowy to wartość do jakiej kredytujemy Klienta w danym okresie rozliczeniowym.

  • Na start Klient otrzymuje 500 zł
  • Wartość limitu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
  • Wartość limitu kredytowego pomniejszają faktury wystawione oraz bieżące zlecenia niezafakturowane

Limit jest aktualizowany w czasie według założenia:

średnia wartość FV z ostatnich 3 miesięcy +20% np. FV 3000 + FV 2000 + FV 1000 / 3 = 2000 zł + 20% = 2400 zł.,

Gdzie znajdę przyznany limit?

Przyznany i aktualny stan limitu kredytowego widoczny jest na stronie głównej w Panelu Klienta oraz w zakładce Rozliczenia.

Wykorzystałem limit, co dalej?

  1. Poproś o wcześniejsze wystawienie faktury i opłać ją szybkim przelewem. Spowoduje to natychmiastowe odnowienie limitu kredytowego –> Zwiększenie częstotliwości / Wcześniejsze wystawienie faktury.
  2. W sytuacji, gdy pomimo uregulowania wszystkich zobowiązań wykorzystałeś otrzymany limit, sprawdź czy płatność za fakturę została zaksięgowana.
  3. Jeśli nie udało ci się samodzielnie rozwiązać problemu, wybierz formularz Wykorzystano otrzymany limit.