W szczegółach przesyłek, w zakładce Zlecenia możesz zobaczyć, z jakiego tytułu została doliczona dopłata po audycie (weryfikacji) przewoźnika. Szczegółowy opis dopłat znajdziesz w poniższej tabeli:

DOPŁATA OPIS PRZEWOŹNIK SZCZEGÓŁY
Dopłata paliwowa Wysokość opłaty paliwowej wyliczana jest od ceny usługi podstawowej (koszty transportu). Część przewoźników nalicza tę opłatę także od opcji dodatkowych.

Jeśli w wyniku weryfikacji zmieniła się cena podstawowa przesyłki, zmieniła się też podstawa do wyliczenia opłaty paliwowej. Dlatego ta dopłata została uwzględniona na audytach.

Wszyscy
Dostawa w sobotę Opłata za doręczenie przesyłki w sobotę. DHL
Duża paczka W przypadku przesyłek znacznie przekraczających standardowe wymiary lub wagę, przewoźnicy DHL, UPS i INPOST doliczają specjalną, dodatkową opłatę. UPS Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm.

Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg.

INPOST Dopłata za każdy dodatkowy kilogram do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej, obliczanej wg. wzoru:

dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 6000.

DHL Opłata wolumetryczna dotyczy przesyłek, których waga gabarytowa przekracza 31,5 kg, a waga rzeczywista jest nie przekracza 31,5 kg. Wyliczenie wagi wynikającej z wymiarów przesyłki odbywa się wg. wzoru: dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 4000

Wysokość dopłat różni się w zależności od przedziału. Obowiązujące przedziały:

 • 31,5 kg do 50 kg
 • ponad 50 kg
Nieudana próba doręczenia przesyłki Opłata za trzecią i kolejną próbę doręczenia przesyłki. DPD W ramach standardowej usługi DPD, przewoźnik podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki. Jeśli w obu przypadkach doręczenie będzie nieskuteczne, za trzecią próbę pobierana jest opłata.
Oczekiwanie kuriera Opłata za czas oczekiwania kuriera na odbiór lub doręczenie przesyłki. DPD Za każde rozpoczęte 10 minut.
FEDEX Za każde rozpoczęte 15 minut.
Odbiór tego samego dnia Opłata za odbiór paczki tego samego dnia, w którym składane jest zlecenie. W momencie składania zlecenia system wyświetla i komunikat informujący o tej opłacie. UPS
Opłata bezpieczeństwa W przypadku zagranicznej przesyłki, należy liczyć się z dodatkową dopłatą, tzw. opłatą bezpieczeństwa. DPD Opłata bezpieczeństwa tj. Opłata dodatkowa pobierana do każdej paczki nadanej w serwisie DPD CLASSIC EXPORT wynikająca z konieczności podjęcia dodatkowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa paczki, zgodnie z Artykułem 28 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. Opłata pokrywa koszty zwiększonych kontroli bezpieczeństwa paczek, w tym prześwietlenie ich zawartości (bez otwierania) na specjalnych urządzeniach. 
Osoba prywatna Za doręczenie pod adres prywatny przewoźnik UOPS doliczają dodatkową opłatę. UPS Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).
Ostrożnie Przesyłka oklejona naklejką „ostrożnie” lub innym oznaczeniem wskazującym na konieczność specjalnej obsługi. POCZTEX

EKSPRES 24

Usługa wymagana dla przesyłek z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin.
Płatność kartą za pobranie Płatność kartą płatniczą za pobranie. DPD
Pobranie Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu od odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu przesyłki i jej przekazaniu zleceniodawcy. Wszyscy
Preawizacja przesyłki Dodatkowe powiadomienie e-mail do nadawcy i odbiorcy uwzględniające:

 • przewidywany przedział czasowy doręczenia przesyłki,
 • informacje na temat bieżącego statusu przesyłki.
DHL
Przesyłka nietypowa Dodatkowa opłata dla przesyłek, które ze względu na: nietypowy kształt, wymiary, wagę, zawartość, sposób opakowania lub oznaczenia wymagają dodatkowej obsługi podczas transportu przeładunkowych. UPS Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
 • Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.)
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
 • Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.

DPD Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • Waga jednej paczki w przesyłce: pow. 50 kg
 • Długość: Najdłuższy bok pow. 150 cm
 • Wysokość + szerokość + długość > 300 cm
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczki o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczki z wystającymi elementami lub owinięte w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
Przesyłka nietypowa DHL Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

PRZESYŁKI:

 • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
 • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
 • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy, itp.),
 • zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 • umieszczone w luźnym opakowaniu lub posiadające nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
 • oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub istnieje możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 • zawierające substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).

PALETY: Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:

 • użyto palety o wymiarach przekraczających 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO),
 • towar wykracza poza obrys palety,
 • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.).

Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów nie spaletyzowanych, gdy:

 • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • oklejone są naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.),
 • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny,
 • mają nieregularny kształt z wystającymi elementami.
 • elementy zawierające towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się paletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

Przesyłka nietypowa / 
Dłużyca
POCZTEX

EKSPRES 24

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
 • przesyłki prostopadłościenne, gdzie suma wszystkich boków jest większa bądź równa 250 cm, ale nie większa niż 300 cm, a najdłuższy bok nie przekracza długości 157,5 cm,
 • przesyłki o kształcie okrągłym, owalnym bądź cylindrycznym o średnicy maksymalnej 20 cm i długości nie przekraczającej 150 cm, z wyłączeniem przesyłek z zawartością jednej opony,
 • przesyłki zapakowane w kopertę foliową (foliopak), których wymiary są większe niż 55 cm x 45 cm,
 • przesyłki z zawartością ponad dwóch opon,
 • przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.
FEDEX Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • jeden z wymiarów przekracza 150 cm x 70 cm x 70 cm lub suma dwóch najdłuższych krawędzi jest większa niż 180 cm.
 • przesyłki zawierające płyny lub luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami, że znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym,
 • wszystkie przesyłki nie paletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.
 • od dnia 24/10/2020 r. dla przewoźnika FEDEX rozliczana jest opcja dodatkowa DŁUŻYCA. Przesyłka dłużycowa to taka, która ma powyżej 200 cm i maksymalnie 300 cm długości (przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm) oraz wagę rzeczywistą do 70 kg.
Przesyłka nietypowa   INPOST Opłata jest naliczana gdy:

 • Jeden z wymiarów przesyłki przekracza 120 cm,
 • Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm.
 • przesyłka jest o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, a także o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.
Strefa rozszerzona Opłata dodatkowa za doręczenie w obszarze leżącym poza standardową strefą świadczenia usług (dotyczy przesyłek krajowych) UPS Do kosztu każdej przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług UPS będzie doliczana opłata dodatkowa. W zależności od możliwości dotarcia obsługiwane lokalizacje są klasyfikowane jako strefy rozszerzone lub obszary odległe. Jeżeli zarówno miejsce odbioru jak i doręczenia znajdują się w strefie rozszerzonej lub w obszarze odległym, to do kosztu przesyłki zostanie naliczona opłata dodatkowa. Informację, czy opłata ta ma zastosowanie do określonej lokalizacji można znaleźć na stronie www.ups.com/pl/.
DPD Do kosztu przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług będzie doliczana dodatkowa dopłata. Za strefę rozszerzoną uważa się doręczenie w 2 i 3 strefie. Dopłata dotyczy przesyłek krajowych.

Wykaz kodów dla każdej ze stref znajduje się pod linkiem:

https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/  dokument o nazwie Tabela dostępności usług DPD Polska

-strefa zostanie doliczona, jeśli waga rzeczywista paczki/palety przekracza 31,5 kg

-strefa zostanie doliczona, jeśli waga gabarytowa paczki/palety przekracza 50 kg

Zobacz również: Dokumenty DPD.

Weryfikacja wagi i wymiarów Opłata naliczana za każdą paczkę, która zostaje poddana uzasadnionej weryfikacji przez przewoźnika. Jeśli w toku weryfikacji nie stwierdzono rozbieżności, opłata nie będzie naliczona. INPOST
Zmiana adresu dostawy Opcja dostarczenia, w przypadkach, kiedy nie ma możliwości doręczenia paczki. Dzięki usłudze przekierowania UPS można określić, aby paczka została dostarczona pod alternatywny adres lokalny. UPS
Zmiana kwoty pobrania Opłata za dyspozycję zmiany kwota pobrania. GEIS Cargo
Zmiana opłaty podstawowej Jeśli na specyfikacji przewoźnika parametry przesyłki, w szczególności:

 • ilość paczek w przesyłce,
 • waga przesyłki,
 • wymiary przesyłki,
 • typ przesyłki,

różnią się od deklaracji podanej w momencie składania zlecenia, cena przesyłki jest wyliczana ponownie na podstawie danych ze specyfikacji. Dopłata jest różnicą pomiędzy pierwotną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie deklaracji), a poprawną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie zweryfikowanych parametrów). Zmiana opłaty podstawowej wpływa również na wysokość opłaty paliwowej, którą wylicza się na jej podstawie.

Wszyscy
Zwrot dokumentów Zwrot potwierdzonych (pieczątką i/lub podpisem) dokumentów dołączonych do przesyłki. Wybrani W zależności od dostępności usługi u danego przewoźnika
Zwrot przesyłki do nadawcy W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki do odbiorcy następuje zwrot do nadawcy. Wszyscy