W szczegółach przesyłek, w zakładce Zlecenia możesz zobaczyć, z jakiego tytułu została doliczona dopłata po audycie (weryfikacji) przewoźnika. Szczegółowy opis dopłat znajdziesz w poniższej tabeli:

 

Dopłata paliwowa- obowiązuje u wszystkich Przewoźników.

Wysokość opłaty paliwowej wyliczana jest od ceny usługi podstawowej (koszty transportu). Część przewoźników nalicza tę opłatę także od opcji dodatkowych.

Jeśli w wyniku weryfikacji zmieniła się cena podstawowa przesyłki, zmieniła się też podstawa do wyliczenia opłaty paliwowej. Dlatego ta dopłata została uwzględniona na audytach.

 

Dostawa w sobotę- DHL.

Opłata za doręczenie przesyłki w sobotę.

 

Duża paczka- DHL, UPS i INPOST

W przypadku przesyłek znacznie przekraczających standardowe wymiary lub wagę, przewoźnicy DHL, UPS i INPOST doliczają specjalną, dodatkową opłatę.

 • UPS  Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm.Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40 kg.
 • INPOST  Dopłata za każdy dodatkowy kilogram do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej, obliczanej wg. wzoru:dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 6000.
 • DHLOpłata wolumetryczna dotyczy przesyłek, których waga gabarytowa przekracza 31,5 kg, a waga rzeczywista jest nie przekracza 31,5 kg. Wyliczenie wagi wynikającej z wymiarów przesyłki odbywa się wg. wzoru: dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 4000Wysokość dopłat różni się w zależności od przedziału. Obowiązujące przedziały:
  • 31,5 kg do 50 kg
  • ponad 50 kg

 

Nieudana próba doręczenia przesyłki- DPD

Opłata za trzecią i kolejną próbę doręczenia przesyłki.

W ramach standardowej usługi DPD, przewoźnik podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki. Jeśli w obu przypadkach doręczenie będzie nieskuteczne, za trzecią próbę pobierana jest opłata.

 

Oczekiwanie kuriera- DPD, FEDEX

Opłata za czas oczekiwania kuriera na odbiór lub doręczenie przesyłki.

 • DPD Za każde rozpoczęte 10 minut.
 • FEDEX  Za każde rozpoczęte 15 minut.

 

Odbiór tego samego dnia- UPS

Opłata za odbiór paczki tego samego dnia, w którym składane jest zlecenie. W momencie składania zlecenia system wyświetla i komunikat informujący o tej opłacie.

 

Opłata bezpieczeństwa- DPD

W przypadku zagranicznej przesyłki, należy liczyć się z dodatkową dopłatą, tzw. opłatą bezpieczeństwa.

Opłata bezpieczeństwa tj. Opłata dodatkowa pobierana do każdej paczki nadanej w serwisie DPD CLASSIC EXPORT wynikająca z konieczności podjęcia dodatkowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa paczki, zgodnie z Artykułem 28 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. Opłata pokrywa koszty zwiększonych kontroli bezpieczeństwa paczek, w tym prześwietlenie ich zawartości (bez otwierania) na specjalnych urządzeniach. 

 

Osoba prywatna- UPS

Za doręczenie pod adres prywatny przewoźnik UPS dolicza dodatkową opłatę.

Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).

 

Ostrożnie- POCZTEX, EKSPRES 24

Przesyłka oklejona naklejką „ostrożnie” lub innym oznaczeniem wskazującym na konieczność specjalnej obsługi.

Usługa wymagana dla przesyłek z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin.

 

Płatność kartą za pobranie- DPD

Opłata za płatność za pobranie, kartą płatniczą.

 

Pobranie- obowiązuje u wszystkich Przewoźników.

Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu od odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu przesyłki i jej przekazaniu zleceniodawcy.

 

Preawizacja przesyłki- DHL

Dodatkowe powiadomienie e-mail do nadawcy i odbiorcy uwzględniające:

 • przewidywany przedział czasowy doręczenia przesyłki,
 • informacje na temat bieżącego statusu przesyłki.

 

Przesyłka nietypowa

Dodatkowa opłata dla przesyłek, które ze względu na: nietypowy kształt, wymiary, wagę, zawartość, sposób opakowania lub oznaczenia wymagają dodatkowej obsługi podczas transportu przeładunkowych.

UPS

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
 • Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.)
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
 • Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.

DPD

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • Waga jednej paczki w przesyłce: pow. 50 kg
 • Długość: Najdłuższy bok pow. 150 cm
 • Wysokość + szerokość + długość > 300 cm
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczki o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczki z wystającymi elementami lub owinięte w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy.

DHL

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

PRZESYŁKI:

 • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
 • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
 • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy, itp.),
 • zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 • umieszczone w luźnym opakowaniu lub posiadające nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
 • oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub istnieje możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 • zawierające substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).

PALETY: Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:

 • użyto palety o wymiarach przekraczających 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO),
 • towar wykracza poza obrys palety,
 • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.).

Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów nie spaletyzowanych, gdy:

 • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • oklejone są naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.),
 • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny,
 • mają nieregularny kształt z wystającymi elementami.
 • elementy zawierające towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się paletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

POCZTEX, EKSPRES 24

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
 • przesyłki prostopadłościenne, gdzie suma wszystkich boków jest większa bądź równa 250 cm, ale nie większa niż 300 cm, a najdłuższy bok nie przekracza długości 157,5 cm,
 • przesyłki o kształcie okrągłym, owalnym bądź cylindrycznym o średnicy maksymalnej 20 cm i długości nie przekraczającej 150 cm, z wyłączeniem przesyłek z zawartością jednej opony,
 • przesyłki zapakowane w kopertę foliową (foliopak), których wymiary są większe niż 55 cm x 45 cm,
 • przesyłki z zawartością ponad dwóch opon,
 • przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

FEDEX

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

 • jeden z wymiarów przekracza 150 cm x 70 cm x 70 cm lub suma dwóch najdłuższych krawędzi jest większa niż 180 cm.
 • przesyłki zawierające płyny lub luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami, że znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym,
 • wszystkie przesyłki nie paletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.
 • od dnia 24/10/2020 r. dla przewoźnika FEDEX rozliczana jest opcja dodatkowa DŁUŻYCA. Przesyłka dłużycowa to taka, która ma powyżej 200 cm i maksymalnie 300 cm długości (przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80 cm) oraz wagę rzeczywistą do 70 kg.

INPOST

Opłata jest naliczana gdy:

 • Jeden z wymiarów przesyłki przekracza 120 cm,
 • Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm.
 • przesyłka jest o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, a także o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.

 

Strefa rozszerzona- UPS, DPD

Opłata dodatkowa za doręczenie w obszarze leżącym poza standardową strefą świadczenia usług (dotyczy przesyłek krajowych)

UPS

Do kosztu każdej przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług UPS będzie doliczana opłata dodatkowa. W zależności od możliwości dotarcia obsługiwane lokalizacje są klasyfikowane jako strefy rozszerzone lub obszary odległe. Jeżeli zarówno miejsce odbioru jak i doręczenia znajdują się w strefie rozszerzonej lub w obszarze odległym, to do kosztu przesyłki zostanie naliczona opłata dodatkowa. Informację, czy opłata ta ma zastosowanie do określonej lokalizacji można znaleźć na stronie www.ups.com/pl/.

DPD

Do kosztu przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług będzie doliczana dodatkowa dopłata. Za strefę rozszerzoną uważa się doręczenie w 2 i 3 strefie. Dopłata dotyczy przesyłek krajowych.

Wykaz kodów dla każdej ze stref znajduje się pod linkiem:

https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/  dokument o nazwie Tabela dostępności usług DPD Polska

-strefa zostanie doliczona, jeśli waga rzeczywista paczki/palety przekracza 31,5 kg

-strefa zostanie doliczona, jeśli waga gabarytowa paczki/palety przekracza 50 kg

Zobacz również: Dokumenty DPD.

 

Weryfikacja wagi i wymiarów- INPOST

Opłata naliczana za każdą paczkę, która zostaje poddana uzasadnionej weryfikacji przez przewoźnika. Jeśli w toku weryfikacji nie stwierdzono rozbieżności, opłata nie będzie naliczona.

 

Zmiana adresu dostawy- UPS 

Opcja dostarczenia, w przypadkach, kiedy nie ma możliwości doręczenia paczki. Dzięki usłudze przekierowania UPS można określić, aby paczka została dostarczona pod alternatywny adres lokalny.

 

Zmiana kwoty pobrania- GEIS Cargo

Opłata za dyspozycję zmiany kwota pobrania.

 

Zmiana opłaty podstawowej- obowiązuje u wszystkich Przewoźników.

Jeśli na specyfikacji przewoźnika parametry przesyłki, w szczególności:

 • ilość paczek w przesyłce,
 • waga przesyłki,
 • wymiary przesyłki,
 • typ przesyłki,

różnią się od deklaracji podanej w momencie składania zlecenia, cena przesyłki jest wyliczana ponownie na podstawie danych ze specyfikacji. Dopłata jest różnicą pomiędzy pierwotną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie deklaracji), a poprawną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie zweryfikowanych parametrów). Zmiana opłaty podstawowej wpływa również na wysokość opłaty paliwowej, którą wylicza się na jej podstawie.

 

Zwrot dokumentów

Zwrot potwierdzonych (pieczątką i/lub podpisem) dokumentów dołączonych do przesyłki. W zależności od dostępności usługi u danego przewoźnika

 

Zwrot przesyłki do nadawcy- obowiązuje u wszystkich Przewoźników.

W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki do odbiorcy następuje zwrot do nadawcy