Na cenę przesyłki składa się kilka zmiennych, które warto znać, aby w sposób obiektywny porównywać oferty kurierów.

Rozróżnia się cztery główne składniki, które składają się na cenę przesyłki. Są to:

  • CB – cena bazowa przesyłki (netto), która jest zależna od wagi wysyłanej paczki lub ilości paczek w przesyłce, 
  • OP – opłata paliwowa doliczana (zmienna co miesiąc) przez wszystkie firmy kurierskie. Wahania opłaty paliwowej wynoszą około 0,5-1 punktu procentowego miesięcznie, przy czym są to zarówno zmiany w górę, jak i w dół. Zobacz np. DPD opłata paliwowa, 
  • OD – opcja dodatkowa za usługi wybrane dodatkowo przez nadawcę, np. pobranie, ubezpieczenie, 
  • Dopłata za zdarzenia, które zakłóciły prawidłowy proces doręczenia przesyłki i były jednocześnie niezależne od firmy kurierskiej (np.: doręczenie pod adres prywatny, oczekiwanie kuriera u nadawcy lub odbiorcy powyżej 10 minut, nieprawidłowy adres odbiorcy, itp.)

Aby więc określić podstawową cenę przesyłki brutto, należy zsumować wszystkie zmienne i dodać do tego VAT 23%:

Zobacz przykład:

  • CB-10 zł netto
  • OP-15%
  • OD-pobranie 4 zł netto
  • VAT-23%

    ((CB+OP)+OD)) +VAT 23% = Całkowita cena przesyłki (brutto)

       ((10 zł +15%)+4 zł) + VAT 23% = 19,07 zł brutto

Przypominamy, że VAT naliczony przy obsłudze logistycznej, można w przypadku firm będących płatnikiem VAT odliczyć w całości bez ograniczeń.