W przypadku każdej składanej reklamacji potrzebne są odpowiednie informacje na temat reklamowanej przesyłki czy faktury oraz dokumenty, które muszą być dołączone do zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów i informacji do złożenia konkretnej reklamacji.

Reklamacja – Koszty transportu / Nieterminowość

Roszczenie w przypadku tego rodzaju reklamacji, można złożyć tylko do kosztów transportu (anulowanie kosztu transportu).

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki (w załączeniu Jak wypełnić),
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacja – Uszkodzenie

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki,
 • Protokół szkody,
 • Potwierdzenie wartości (paragon bądź faktura),
 • Zdjęcia uszkodzeń (opcjonalnie),
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego,
 • Numer rachunku do wypłaty odszkodowania.

Ważne!

W przypadku przewoźnika Pocztex, gdy roszczenie jest powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu Zgłoszenie szkodowe).

W przypadku InPost, należy wypełnić załącznik nr 1-w załączeniu (dokument, gdzie uzupełnia się dane właściciela konta oraz numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania).

Reklamacja – Zagubienie

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki,
 • Potwierdzenie nadania przesyłki z podpisem kuriera,
 • Potwierdzenie wartości (paragon bądź faktura),
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego (z dokładnym opisem zawartości przesyłki oraz sposobu opakowania),
 • Numer rachunku do wypłaty odszkodowania.

Ważne!

W przypadku przewoźnika Pocztex, gdy roszczenie jest powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu Zgłoszenie szkodowe).

W przypadku InPost, należy wypełnić załącznik nr 1-w załączeniu (dokument, gdzie uzupełnia się dane właściciela konta oraz numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania).

Reklamacja – Dopłaty

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Numer faktury, do której została naliczona dopłata,
 • Numer listu przewozowego,
 • Parametry przesyłki (waga, wymiary, sposób opakowania).

PRAWO PRZEWOZOWE:

Zgodnie z art.75 ust 3 pkt.2 lit.b Prawa Przewozowego, roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu- nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką.

Załączniki:

Reklamacje do faktur dotyczących zleceń złożonych do 03.07 można złożyć przez formularz kontaktowy Reklamacje / odwołania / statusy→ Reklamacja finansowa / faktur (dopłaty, anulowanie przesyłki).

Informacje do reklamacji złożonych przed 03.07 należy zgłosić przez formularz Archiwalne dokumenty.