Sieć przewoźników

Nasi przewoźnicy

Wysyłaj z DHL

DHL Polska Sp. z o.o.
Ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916, NIP: 9512417713

Wysyłaj z DPD

DPD Polska
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa
tel: 22 577 55 00
fax: 22 577 55 50

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN

Wysyłaj z FedEx

FedEx Express Polska Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22,
00-526 Warszawa
tel: 22 318 79 99

NIP: 526-100-53-06
KRS: 000037973

Wysyłaj z Inpost

Inpost Sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
tel: +48 12 619 98 20
fax: +48 12 619 98 01

Numer KRS 0000255841, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 11 550 000 PLN, NIP: 679-28-95-061

Wysyłaj z Poczta Polska

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
Tel: +48 438 420 600

NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.

Wysyłaj z UPS

UPS Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa
Tel: +48 22 534 00 00
Fax: +48 22 534 08 01

KRS: 0000036680, REGON: 010771280, NIP: 5221004200

Wysyłaj z GLS

General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki
Tel: +48 46 814 82 20

NIP: PL-785-15-61-831
KRS: 0000005009