DPD Cennik

Cennik dla klientów indywidualnych

Wszystkie cenniki mają charakter orientacyjny. Dokładną wycenę Twojej przesyłki poznasz po zalogowaniu. Jesteś klientem biznesowym? Zarejestruj się i poznaj cennik specjalnie dla Twojej firmy.

Załóż darmowe konto
Nadajesz przesyłkę międzynarodową? Potrzebujesz wysłać towar na palecie? Zaloguj się i sprawdź koszty.

Kurier DPD - cennik paczek

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładną wycenę Twojej przesyłki poznasz po zalogowaniu.

DPD - informacje podstawowe

UwagaSkładając zlecenie możesz zaplanować termin odbioru.
Kluczowe elementy oferty
 • Dostarczenie w 1-3 dni robocze
 • Pełen tracking
 • Dwie próby doręczenia
 • Przesyłki paletowe
Opcjonalne usługi dodatkowe
 • Przesyłka pobraniowa do 15000 zł
 • Ubezpieczenie do 50000 zł
 • Powiadomienia SMS i e-mail
 • Dostarczenie terminowe: rano, do południa
Podjęcie przesyłki
Odbiór przesyłek przez kuriera w dni robocze w godzinach 10:00-18:00
Ograniczenia
 • Maksymalna waga paczki: 50 kg
 • Maksymalna długość paczki: 300 cm (przy uwzględnieniu, że suma pozostałych boków nie przekracza 60 cm)
 • Maksymalna waga palety: 700 kg
 • Konieczne jest wydrukowanie listu przewozowego i protokołu odbioru
Nadaj z Apaczką przesyłkę DPD

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Ten cennik został przygotowany dla klientów indywidualnych. Poznaj specjalną ofertę dla biznesu.

DPD – wymiary paczki

DPD wymiary paczki – kalkulator

Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 50 kg.
Maksymalna dopuszczalna długość paczki standardowej wynosi 150 cm. Maksymalna dopuszczalna długość paczki (paczka niestandardowa) to 300 cm przy uwzględnieniu, że suma pozostałych boków nie przekracza 60 cm.Do każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej – jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 10 kg, do listu przewozowego wpisywana jest rzeczywista waga paczki). Opłata jest naliczana jednakowo dla każdego elementu przesyłki.
Za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 1 000 zł. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia do kwoty 50 000 zł za dodatkową opłatą. W odniesieniu do paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku.
Sprawdź terminy tranzytu przesyłek DPD
Zasady przyjmowania towarów do transportu w DPD Polska

DPD – usługi dodatkowe

Ubezpieczenie – wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 1 000 zł. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia do kwoty 50 000 zł za dodatkową opłatą.
Pobranie (COD) – pobranie od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty.

 • Maksymalna kwota pobrania wynosi 15 000 zł.
 • Przy kwocie pobrania powyżej 1 000 zł przesyłka podlega obowiązkowemu dodatkowemu ubezpieczeniu do wartości kwoty pobrania.
 • Kwotę pobrania przelewamy na rachunek klienta średnio w ciągu 5 do 7 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy.
 • Płatność kwoty COD standardowo odbywa się gotówką.

  UwagaUwaga!: w okresie trwającej pandemii COVID-19 rekomendowaną formą płatności jest płatność kartą płatniczą lub BLIK.

W świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., DPD jako instytucja obowiązana zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 tejże ustawy, tj. operator pocztowy ma obowiązek stosować wobec swoich Klientów środki bezpieczeństwa finansowego. W związku z tym w przypadku pojawienia się w sieci lub przed doręczeniem, przesyłek kierowanych jednorazowo od jednego nadawcy do jednego odbiorcy na łączną sumę pobrań przekraczającą wartość 15 tys. złotych nie mam możliwości płatności gotówką. W takim przypadku Odbiorca przesyłek jest informowany o konieczności uregulowania wartości kwoty pobrań wybraną formą płatności inną niż gotówka tj. kartą płatniczą, BLIK-iem lub przelewem na konto.

Dostawa w sobotę – przesyłki nadanej w ostatni, poprzedzający sobotę, dzień roboczy. Usługi nie można łączyć z innymi usługami terminowymi (np. dostawa na rano, do południa). Usługa dostępna jest tylko dla paczek do 30 kg.
Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) – zwrot w ciągu 5 dni roboczych potwierdzonych dokumentów, dołączonych do listu przewozowego.
Szczegółowe zasady realizacji usługi.
Odbiór własny – możliwość samodzielnego odbioru przesyłki z oddziału przewoźnika. Odbiór należy zrealizować w ciągu trzech dni roboczych od doręczenia przesyłki do punktu lub oddziału

UwagaUwaga! W przypadku wybrania tej usługi nie będzie podejmowana próba doręczenia paczki przez kuriera.

Elementy niestandardowe – przesyłki, które z powodu nietypowego kształtu lub opakowania są trudniejsze w przewozie i sortowaniu i z tego tytułu naliczana jest za nie opłata dodatkowa. Do elementów niestandardowych są zaliczane przedmioty:

 • o kształcie innym niż prostopadłościan;
 • opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna;
 • o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej;
 • o nieregularnym kształcie uniemożliwiającym stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni;
 • o kształcie okrągłym, owalnym, nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami;
 • o lepkiej powierzchni, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się;
 • których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia); Uwaga: DPD nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających substancje płynne;
 • zawierające ostre lub wystające elementy;
 • o przesuniętym środku ciężkości lub łatwo się przewracają;
 • które nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na rozmiar, nieregularny kształt lub delikatną zawartość (w tym paczki z oznaczeniem „Ostrożnie”);
 • których zgodnie z etykietą kierunkową („Góra-dół”), najdłuższy bok nie jest podstawą paczki;
 • opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej lub nie są zapakowane zgodnie z: instrukcją pakowania opon DPD;
 • paczki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;
 • paczki owinięte folią stretch – sytuacja kiedy folia wywołuje zniekształcenie opakowania lub uniemożliwia swobodne przesuwanie paczki na sorterze.
 • paczki których długość przekracza 150 cm,
 • paczki o wadze rzeczywistej większej niż 31,5 kg.

Odbiór i doręczenie paczek niestandardowych jest realizowany w systemie rampa-rampa.

UwagaPrzewoźnik może także naliczyć dodatkową opłatę za obsługę dla każdej paczki, która w jego ocenie będzie wymagała specjalnej obsługi.

Powiadomienie e-mail/SMS – wysłanie automatycznej wiadomości na adres e-mail lub telefon komórkowy nadawcy i odbiorcy. Powiadomienie będzie informować o najważniejszych etapach przesyłki. Każda wiadomość zawiera pełne informacje potrzebne do podjęcia stosownych działań. Przykładowo, wybór powiadomienia e-mail dla odbiorcy o wydaniu kurierowi przesyłki spowoduje wysłanie do niego wiadomości m.in. z: numerem listu przewozowego, informacją o nadawcy i datą planowanego doręczenia paczki. Istnieje możliwość wyboru: formy (e-mail, SMS), adresata powiadomienia (nadawca, odbiorca) i zdarzeń (wydanie kurierowi przesyłki w celu doręczenia do adresata, dotarcie przesyłki do docelowego terminalu – w przypadku odbioru osobistego, odmowa przyjęcia przez odbiorcę, awizowanie przesyłki). Usługa powiadomień SMS dostępna jest tylko w przypadku transportu krajowego.
Przepakowanie paczki – DPD zastrzega sobie prawo do przepakowania Paczek, które tego wymagają, czyli są m. in. uszkodzone, nieprawidłowo zapakowane, zagrażające uszkodzeniu sortera lub uszczerbkiem na zdrowiu pracowników je obsługujących, w tym uniemożliwiające bezpieczny przewóz i wydanie Odbiorcy.
Doręczenie do rąk własnych – doręczenie przesyłki tylko po wylegitymowaniu się odbiorcy dokumentem ze zdjęciem.
Wykonanie usługi będzie dodatkowo uzależnione od podania przez Odbiorcę specjalnego kodu PIN, który będzie przesyłany przez DPD w dniu doręczenia (mail i SMS).
Trzecia i każda kolejna próba doręczenia przesyłki – opłata za trzecią nieskuteczną i każdą kolejną próbę doręczenia przesyłki.
Nadanie przesyłki niezgodnej ze zleceniem – w przypadku przekazania kurierowi przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem naliczona zostanie opłata zgodnie z regulaminem i cennikiem Przewoźnika realizującego zlecenie.
Zwrot przesyłki niedoręczalnej – zwrot do nadawcy przesyłki, której doręczenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. z powodu odmowy przyjęcia lub uiszczenia kwoty pobrania, błędnego lub nieistniejącego adresu podanego w liście przewozowym. Opłata pobierana jest również w przypadku gdy Nadawca zrezygnuje z odbioru paczki zwrotnej. Do ceny za zwrot przesyłki doliczana jest opłata za ubezpieczenie zgodnie z cennikiem.
Przeadresowanie – dyspozycja zmiany adresu doręczenia.
Opłata za zamówienie materiałów operacyjnych DPD – opłata za kompletację i wysyłkę darmowych materiałów firmy DPD. Zamówienia na materiały realizowane są tylko dla Klientów, którzy nadają minimum 30 paczek (danego przewoźnika) miesięcznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Sendit.pl oraz firma DPD zastrzega sobie prawo reglamentacji ilości zamówionych materiałów, czyli dostosowanie wysyłki do ilości zamawianych w serwisie paczek. Zamówienie materiałów możliwe jest tylko poprzez formularz kontaktowy.
Potwierdzenie doręczenia przesyłki – potwierdzenie w wersji elektronicznej lub papierowej, opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem.
List ręczny – wygenerowanie i umieszczenie na przesyłce etykiety pobranej z naszego systemu jest konieczne, aby uniknąć dopłat związanych z ręcznym wypisaniem listu przewozowego przez kuriera, a także dodatkowych opłat naliczonych bezpośrednio przez przewoźnika.
W sytuacji, kiedy nadawca nie umieści na przesyłce listu przewozowego pobranego z sendit.pl kurier może wypisać list ręczny, jednak za dane w nim zawarte (kwota pobrania bądź nr rachunku) odpowiada nadawca przesyłki i poświadcza ich prawidłowość podpisem.

Przesyłka paletowa DPD

Elementy tworzące jedną całość, umieszczone na palecie o wadze do 700 kg.
Wymiary: podstawa 80 cm/120 cm, wysokość do 180 cm, przesyłka nie może wystawać poza obrys palety.

UwagaUwaga! Nie obsługujemy niestandardowych przesyłek paletowych.

Wszystkie paczki przekraczające wagę 50 kg należy nadać jako przesyłkę paletową. W przypadku wysyłki kilku europalet w jedno miejsce, dla każdej palety należy stworzyć osobne zlecenie i wydrukować odrębny list przewozowy. Przesyłki paletowe w usłudze DPD doręczane są w systemie „rampa-rampa”, gdzie nadawca i odbiorca powinni mieć możliwość samodzielnego załadowania/odbioru przesyłki paletowej z samochodu kuriera. Cena przesyłki paletowej zależna jest od wagi, wymiarów i strefy doręczenia przesyłki.

Wielkogabarytowy sprzęt AGD (lodówka, pralka itp.) umieszczony na palecie będzie powodował traktowanie przesyłki jako niestandardowej przesyłki paletowej.


Procedura reklamacyjna – w przypadku reklamacji usługi Przewoźnika, zgłoszenie należy kierować zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale Reklamacje (https://www.sendit.pl/artykul/jak-zlozyc-reklamacje-i-sprawdzic-jej-status ).


Towary zakazanelista towarów wyłączonych z transportu.


Zalety z korzystania z kuriera DPD

Wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre z korzyści jakie firmy kurierskie oferują swoim klientom. Jedną z wiodących firm na polskim rynku jest kurier DPD, która odpowiada na wszystkie potrzeby swoich klientów. Jak zamówić kuriera DPD i ile kosztuje nadanie paczki?

Zamów kuriera DPD bez wychodzenia z domu

Chcąc zaoszczędzić czas decydujemy się na zakupy online i zamówienie kuriera DPD do domu. Odbiór i nadanie paczki są niezwykle proste. Wystarczy umówić się z kurierem DPD na konkretny termin. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie, gdy chcemy nadać paczkę o większych gabarytach, co umożliwia m.in. kurier DPD. Cennik jest uzależniony od ciężaru, wymiarów paczki, a także miejsca docelowego. Sprawdź, ile to kosztuje i zamów kuriera online!

Kurier DPD taniej niż myślisz!

Jednym z najwygodniejszych rozwiązań podczas nadawania paczek jest skorzystanie z portalu Sendit. Dlaczego to się opłaca? Przede wszystkim nie ma konieczności podpisywania wiążącej umowy z kurierem DPD. Jest to szczególnie ważne dla klientów, którzy sporadycznie wysyłają paczki oraz firm, które nie są w stanie określić wolumenu paczkowego. Co równie istotne, można korzystać z usług DPD oraz innych kurierów z rabatem sięgającym kilkadziesiąt procent! Rejestrując się na portalu Sendit musimy jedynie wypełnić dane nadawcy i odbiorcy oraz określić gabaryty paczki. Wówczas ukaże się cena za nadanie paczki kurierem DPD. Już za kilkanaście złotych możemy nadać list lub małą paczkę. W przypadku osób regularnie korzystających z kuriera DPD na Sendit ceny są zaskakująco niskie, przy bardzo wysokiej jakości obsługi.