Ogólny regulamin świadczenia usług platformy Sendit.pl
(obowiązujący od dnia 19.09.2022 r.)

Ogólny regulamin świadczenia usług platformy Sendit.pl
(obowiązujący do dnia 18.09.2022 r.)

Załączniki: