OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PLATFORMY SENDIT
(obowiązujący od dnia 12.07.2021 r.)

tekst regulminu – (https://storage.googleapis.com/bliskapaczka.appspot.com/2021/06/bd005602-regulamin-usług-2021.pdf)

Załączniki: