Ogólny regulamin świadczenia usług platformy Sendit.pl
(obowiązujący od dnia 25.01.2023 r.)

Ogólny regulamin świadczenia usług platformy Sendit.pl
(obowiązujący od dnia 19.09.2022 r.)

Polityka Prywatności
(obowiązująca od dnia 25.01.2023 r.)

Polityka prywatności

Załączniki:

Poprzednie wersje regulaminów: