Drodzy Użytkownicy,

uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zaktualizowany Regulamin Serwisu Sendit.pl.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Regulaminie Serwisu to:

  • wprowadzenie zapisu o umożliwieniu nowych rejestracji w Serwisie wyłącznie konsumentom;
  • aktualizacja praw i obowiązków w zakresie odstąpienia od umowy;
  • aktualizacja zapisów dotyczących opinii wystawianych przez użytkowników Serwisu;
  • doprecyzowanie momentu wyrażenia przez Klienta woli związania się umową;
  • doprecyzowanie elementów składowych opłaty za usługę wysyłki;
  • aktualizacja zapisów dotyczących postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności terminów na rozpatrzenie reklamacji.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów do zmian w ustawie i prawach konsumenta.  

Dodatkowo od 25 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie Polityka Prywatności Serwisu Sendit.pl w zakresie postanowień związanych z okresem przechowywania adresu e-mail i numeru telefonu wykorzystywanych do przekazywania informacji marketingowych.

Ważne! Korzystanie z Serwisu od dnia 25 stycznia 2023 r. będzie oznaczało akceptację Nowego Regulaminu.

Zaktualizowana treść Regulaminu i Polityki Prywatności dostępna jest pod linkiem:  https://www.sendit.pl/artykul/regulaminy 

 

Zespół Sendit.pl