30 czerwca 2022 uzgodniono plan połączenia spółek Sendit Sp. z o.o. i Wolante Investments Sp. z o.o.

Plan zakłada, że połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

2022-06-30 Plan połączenia – dokument PDF