1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe regulacje istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych (tzw. Dyrektywy Omnibus).

Nowe rozwiązania prawne są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki cyfrowej, dążąc do unowocześnienia i wzmocnienia ochrony konsumentów oraz zwiększenia przejrzystości na rynku e-commerce. Poniżej opisujemy kilka najważniejszych zmian z perspektywy przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą internetową. Należy jednak pamiętać, że to tylko niewielka część nowych obowiązków. Dlatego każdy cyfrowy przedsiębiorca powinien wdrożyć rozwiązanie pasujące do profilu i charakteru jego działalności.

Informacja o cenie przed promocją
Zgodnie z nowymi zasadami, oprócz nowych obniżek cen towarów, sprzedawcy są również zobowiązani do informowania kupujących o najniższej cenie obowiązującej przez 30 dni przed przystąpieniem do promocji. Rozwiązanie ma na celu powstrzymanie nieuczciwych praktyk polegających na sztucznym podnoszeniu przez sprzedawców cen, a następnie ich obniżaniu, aby dać klientom iluzję skorzystania z wyjątkowej okazji.

Obowiązek informacyjny dotyczący opinii klientów
Nowe obowiązki nakładane są także na przedsiębiorców, którzy zapewniają klientom dostęp do opinii o swoich produktów. Konieczne będzie podanie informacji, czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) przedsiębiorcy weryfikują pochodzenie rekomendacji od osób, które faktycznie zakupiły dany towar lub usługę.

Większa transparentność platform sprzedażowych
Nowe przepisy nakładają na właścicieli platform handlowych obowiązek jasnego określenia, czy sprzedawcy sprzedający za pośrednictwem platformy są firmami, czy osobami fizycznymi. W ten sposób Klient będzie mógł dowiedzieć się, czy w relacji z konkretnym Sprzedawcą chroni go przepisy o prawach konsumenta.

 

Informowanie o zautomatyzowanej indywidualizacji cen
Sprzedawcy prowadzący sprzedaż na odległość (tzw. Online) będą zobowiązani do informowania konsumentów o indywidualnych dostosowaniu cen na podstawie zautomatyzowanych decyzji. Mówimy o sytuacjach, w których odpowiedni algorytm dostosowuje ceny dla danego konsumenta lub grupy konsumentów.

 

Sendit a Omnibus

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dyrektywa Omnibus nie wymaga istotnych zmian w zakresie świadczonych przez nas usług. Zaktualizowaliśmy regulamin, aby wyjaśnić niektóre z tych warunków i dostosować je do nowych przepisów i regulacji. Uprościliśmy również stosowane dotychczas procedury, aby skuteczniej wypełniać nasze obowiązki informacyjne.