Załącznik nr 4 do Regulaminu Sendit

Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@sendit.pl.
Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za
Twoją wyraźną zgodą.

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sendit S.A.

ul. Wagonowa 2B

53-609 Wrocław

biuro@sendit.pl

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie
usług w ramach Serwisu Sendit.pl.

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

 

 

 

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies