Reklamacje Poczta Polska

Poczta Polska

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez Pocztę Polską prosimy składać poprzez stronę internetową Sendit.pl, w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE

 1. Termin składania reklamacji
 • 12 miesięcy od daty nadania paczki w przypadku  spisania protokołu szkody
 • 7 dni w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości paczki, nie dającego się z zewnątrz zauważyć -  termin na zgłoszenie reklamacji przez Sendit przewoźnikowi szkody do której nie został spisany protokół szkody podczas doręczenia przesyłki
 1. Termin udzielenia odpowiedzi
 • 30 dni od dnia złożenia reklamacji  -  czas odpowiedzi w jakim przewoźnik udziela odpowiedzi dla Sendit.
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 1, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
   
 2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • Upoważnienie serwisu Sendit do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego
 • Oświadczenie nadawcy o nie zgłaszaniu w przyszłości szkody/ reklamacji na przedmiotową przesyłkę do ubezpieczyciela
 •  Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
  - w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
  - kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
  - fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana
  - oświadczenie  właściciela towaru o wartości rzeczy
  - kopia wiadomości email z serwisu Allegro potwierdzająca finalizację transakcji kupna- sprzedaży
  -kosztorys naprawy
 • Kopię protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek adresata lub nadawcy w obecności kuriera Poczty Polskiej. Protokół szkody można spisać tylko i wyłącznie podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz prosimy o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej poniesioną szkodę oraz dołączenie pisemnego oświadczenia opisującego uszkodzenie.

 

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies