Reklamacje

Reklamacje - Platforma wysyłkowa | Sendit.pl


1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy Sendit.pl, przyjmowaniem i realizowaniem zamówień w zakresie odpowiedzialności zgodnym z regulaminem usług prosimy składać na adres:biuro@sendit.pl
lub w formie pisemnej pod adresem : Sendit S.A., ul. Wagonowa 2b, 53-609 Wrocław z dopiskiem „reklamacja Sendit”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
  • adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
  • numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

Termin rozpatrzenia reklamacji nie przekroczy 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.

2. Reklamacje związane z realizacją usługi transportowej rozpatrywane są przez Przewoźnika zgodnie z poniższymi zasadami:

 

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies