Lista Przewoźników


DPD Polska
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa,

Recepcja: 22 577-55-00
fax: 22 577-55-50

Lista oddziałów DPD Polska

UWAGA! Nadania osobiste mogą być realizowane jedynie w oddziałach DPD Polska.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368
NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN

 

FedEx Express Polska Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22,
00-526 Warszawa

tel.:22 318 79 99

Numer NIP: 526-100-53-06
Numer KRS:000037973.

 

InPost Sp. z o.o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków

tel. +48 12 619 98 20
fax +48 12 619 98 01

Numer KRS 0000255841, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 11 550 000 PLN, NIP: 679-28-95-061


 

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

Tel: (+48) 438 420 600

Lista placówek Poczty Polskiej

NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.

 

UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222 Warszawa

Tel.: +48-22-534-00-00
Fax: +48-22-534-08-01

Lista oddziałów UPS Polska

Lista punktów UPS Access Point

KRS 0000036680, REGON 010771280, NIP 5221004200

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies