Cennik usług Sendit

Cennik InPost Kurier

W skrócie o InPost Kurier

UwagaOdbiór paczek dla zleceń złożonych do 12:00 realizowany jest tego samego dnia.
Kluczowe elementy oferty
 • Przewidywany termin doręczenia to następny dzień roboczy
 • Pełen tracking
 • Wliczone ubezpieczenie do 200 zł
 • Dwie próby doręczenia
 • Tylko paczki standardowe
Opcjonalne usługi dodatkowe
 • Ubezpieczenie do 50000 zł
 • Powiadomienia SMS i e-mail
Ograniczenia
 • Maksymalna waga paczki: 50 kg
 • Maksymalna długość paczki: 200 cm
 • Konieczne jest wydrukowanie listu przewozowego
Nadaj z Sendit przesyłkę InPost Kurier

Informacje podstawowe

Przesyłki standardowe zawierające wyłącznie elementy o wadze do 50 kg.
Maksymalna dopuszczalna długość paczki wynosi 200 cm, a suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) 220 cm.
Do przesyłek o długości większej niż 120 cm przewoźnik nalicza dodatkową opłatę za element niestandardowy.
Do każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość [cm] / 6000).
Kategoria wagowa jest ustalana według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej).

UwagaPrzesyłki nadane po godzinie 12:00 będą traktowane jako nadane w następnym dniu roboczym.
Przewidywany termin doręczenia to następny dzień roboczy, gwarantowany termin doręczenia wynosi 14 dni.

Operator zastrzega sobie prawo do naliczania, zgodnie z Cennikiem, opłaty dodatkowej za ustalenie paczki gabarytowej oraz wagi gabarytowej, jak również za każdy rozpoczęty kilogram wagi gabarytowej ponad 50 kg wagi gabarytowej, przy czym jeżeli waga gabarytowa przekroczy 70 kg, Operator będzie traktował i wyceniał taką paczkę gabarytową, jako przesyłkę paletową.
Za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.


Wykonywane są dwie próby doręczenia, po drugiej nieudanej próbie przesyłkę można odebrać w ciągu kolejnych 3 dni roboczych we wskazanym w powiadomieniu miejscu i czasie. Powiadomienie pozostawia lub przesyła Przewoźnik.
Przez cały okres listopada i grudnia po pierwszej próbie doręczenia, Przewoźnik pozostawi pod adresem doręczenia informację (tzw. awizo) lub powiadomi wiadomością sms lub e-mail Odbiorcę o tym, że może odebrać Przesyłkę w ciągu kolejnych 3 dni roboczych we wskazanym w powiadomieniu miejscu i czasie.

Przewoźnik nie doręcza Przesyłek do skrytek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Usługi dodatkowe

Ubezpieczenie – wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 200 zł Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia do kwoty 50 000 zł za dodatkową opłatą.


Pobranie (COD) – pobranie od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty.
Maksymalna kwota pobrania wynosi 5 000 zł.

Kwotę pobrania przelewamy na rachunek klienta w ciągu 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy.


Przeadresowanie – dyspozycja zmiany adresu doręczenia.


Zwrot przesyłki niedoręczalnej – zwrot do nadawcy przesyłki, której doręczenie było niemożliwe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. z powodu odmowy przyjęcia lub uiszczenia kwoty pobrania, błędnego lub nieistniejącego adresu podanego w liście przewozowym. Opłata pobierana jest również w przypadku gdy Nadawca zrezygnuje z odbioru paczki zwrotnej. Do ceny za zwrot przesyłki doliczana jest opłata za ubezpieczenie zgodnie z cennikiem.

W przypadku gdy zwrot przesyłki się nie powiedzie, kierowana jest do punktu z którego można ją odebrać w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Gdy przesyłka nie zostanie odebrana to traktowana jest jako niedoręczalna i kierowana jest do Magazynu Przesyłek Niedoręczalnych Operatora.


Elementy niestandardowe – przesyłki, które z powodu nietypowego kształtu lub opakowania są trudniejsze w przewozie i sortowaniu, i z tego tytułu naliczana jest za nie opłata dodatkowa. Do elementów niestandardowych są zaliczane przedmioty:

 • paczka, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm;
 • o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej;
 • o kształcie okrągłym, owalnym, nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami;
 • o lepkiej powierzchni, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się;
 • zawierające ostre lub wystające elementy;
 • opony zapkowane niezgodnie z zasadami pakowania opon (opis poniżej).

UwagaPrzewoźnik może także naliczyć dodatkową opłatę za obsługę dla każdej paczki, która w jego ocenie będzie wymagała specjalnej obsługi.


Zasady przygotowania i pakowania przesyłek InPostporadnik

Zasady pakowania opon w usłudze Inpost Kurier:

 • Opony powinny być zapakowane w folię lub inny rodzaj tworzywa pakunkowego, dopuszcza się możliwość użycia foli stretch.
 • Maksymalna liczba opon wchodząca w skład jednej paczki to 2 sztuki, do rozmiaru opony 15″, bez felg. Tego typu zestaw powinien być połączony (ostretchowany oraz zbindowany/sklejony taśmą) w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie.
 • Opony powyżej rozmiaru 15″ powinny być nadawane pojedynczo i opakowane w pudełko kartonowe.
 • Opony z felgami nie są przyjmowane do transportu.

Weryfikacja wagi lub wymiarów (za każdą paczkę) – opłata jest naliczana w przypadku podania niezgodnych z rzeczywistością wagi i/lub wymiarów paczki.


Dopłata za paczkę powyżej 50 kg (za 1 kg) – paczki o wadze przekraczającej 50 kg, nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek InPost, aby ustalić wysokość opłaty za paczkę, należy pomnożyć jej ciężar (zaokrąglony do pełnego kilograma w górę) przez podaną cenę za kilogram.


Dopłata za paczkę powyżej 70 kg – Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczania, zgodnie z Cennikiem, opłaty dodatkowej za ustalenie Paczki gabarytowej oraz wagi gabarytowej. Jeżeli waga gabarytowa przekroczy 70 kg, zostanie naliczona opłata dodatkowa


Dopłata za nadanie przesyłki dłużycowej – Dopłata za nadanie paczki dłuższej niż 200 cm (maksymalnie 350 cm) W ramach serwisu Sendit.pl nie można nadać paczki dłużycowej.


Dopłata za nadanie substancji niedopuszczonej do przewozu – Kara może zostać naliczona w jednym z przypadków:

 • konieczność zabezpieczenia mienia Przewoźnika, w tym konieczność użycia specjalistycznych środków przeznaczonych do likwidacji zawartości Przesyłki lub wezwania odpowiednich służb posiadających specjalistyczne narzędzia przeznaczone do likwidacji,
 • utylizacji lub zabezpieczania niezgodnej z Regulaminem zawartości Przesyłki w sytuacji, w której zabezpieczenie to jest niezbędne dla dalszej pracy pracowników Przewoźnika przy czynnościach przemieszczania, przewożenia, sortowania oraz doręczania Przesyłki;
 • naruszenie zdrowia pracownika Przewoźnika, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu tego pracownika, lub przerwania wykonywanej przez niego pracy celem udzielenia pomocy medycznej;
 • konieczność ewakuacji pracowników z budynku lub pomieszczenia Przewoźnika, lub konieczność trwałego lub czasowego wyłączenia z eksploatacji środków transportowych (w tym pojazdów) przewożących Przesyłkę oraz narzędzi służących do przewożenia, doręczania lub magazynowania tej Przesyłki;
 • uszkodzenie w procesie przemieszczania, przewożenia, sortowania lub doręczenia Przesyłki innego Nadawcy

Dopłata za ponowne nadanie substancji niedopuszczonej do przewozu – Kara może zostać naliczona w momencie, gdy Nadawca, wyśle ponownie przesyłkę niedopuszczoną do przewozu


Nadanie przesyłki niezgodnej ze zleceniem – w przypadku przekazania przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem naliczona zostanie opłata zgodnie z regulaminem i cennikiem Przewoźnika realizującego zlecenie.


Procedura reklamacyjna – w przypadku reklamacji usługi Przewoźnika, zgłoszenie należy kierować zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale Reklamacje (https://www.sendit.pl/artykul/reklamacje)


Towary zakazanelista towarów wyłączonych z transportu.