1 listopada 2013r. w Sendit  zmienią się ceny przesyłek nadawanych przez DPD. Wynika to z wprowadzenia nowych kategorii wagowych.

W nowym cenniku pojawi  się kategoria wagowa, która cieszy się wśród Was największą popularnością. Już od 1 listopada na przesyłce do 10 kg zaoszczędzicie aż 1,23 zł brutto w porównaniu do poprzedniej ceny! Cena przesyłki od 10-30 kg w porównaniu z dotychczasową wzrośnie o jedyne 0,74 zł, a cena przesyłki do 50 kg pozostanie bez zmian.

Szczegóły nowego cennika znajdziecie w pliku PDF: http://staticpics2.allegrostatic.pl/uploaded/1/cenniksendit02.pdf

Od 1 listopada w serwisie Sendit będziecie mogli również nadać przesyłkę niestandardową DPD.

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym to paczka, która spełnia minimum jeden z poniższych warunków:


  • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną

  • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach

  • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.

  • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera – Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska)

  • Paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm (jednakże nie dłuższa niż 250 cm)

  • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy

  • Paczka gabarytowa

Szczegółowe informacje zawierają – Zasady przyjmowania towarów do transportu w DPD Polska. W serwisie Sendit nie ma możliwości nadania palet niestandardowych (punkt 4).

Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.

Przesyłki niestandardowe będą objęte dodatkową opłatą 11,07 zł brutto (9 zł netto).

W serwisie Sendit nie będzie możliwości nadania międzynarodowej paczki niestandardowej.

Pozdrawiamy,
Zespół Sendit