Drodzy Użytkownicy,

informujemy, że w dniu 2 grudnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie SENDIT spółka akcyjna w SENDIT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. SEDNIT sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871824.

W przypadku przekształcenia ma miejsce klasyczna zasada kontynuacji działalności spółki, która opiera się na założeniu, że po przekształceniu formy prawnej spółki mamy do czynienia z tym samym podmiotem, lecz w innej szacie prawnej. Jednocześnie informuję, że przekształcenie nie ma wpływu obowiązywanie zawartych przez spółkę umów z kontrahentami.

Zarówno dotychczasowa siedziba, jak również dotychczasowy adres korespondencyjny spółki pozostaje niezmieniony, tj. prawidłowym adresem pozostaje ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław.

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o odnotowanie w Państwa rejestrach oraz ewidencjach przekształcenia formy prawnej SENDIT sp. z o.o., a nadto o odnotowanie aktualnych danych spółki.

Aktualne dane spółki:

SENDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław
NIP: 7792428503, REGON: 360804366, KRS: 0000871824

Powyższa zmiana zostanie sukcesywnie wprowadzona w Regulaminie i informacjach na stronie Sendit.

Z pozdrowieniami
Zespół Sendit