PRZEWOŹNIK PARAMETRY SYSTEM REALIZACJI
DPD do 700 kg
max. wysokość: 180 cm (160 cm towaru)
europaleta 80 * 120 cm
rampa-rampa
FedEx do 800 kg
max. wysokość: 180 cm (160 cm towaru)
europaleta 80 * 120 cm
rampa-rampa
UPS do 1000 kg
max. wysokość: 200 cm (180 cm towaru)
europaleta 80 * 120 cm
burta-burta

 

Rampa-rampa to system realizacji usług kurierskich paletowych. Polega na zapewnieniu przez strony wysyłki odpowiednich warunków umożliwiających załadunek i rozładunek palety. Nadawca zapewnić musi samodzielny załadunek, a Odbiorca rozładunek towaru z samochodu kuriera. Przesyłka paletowa może zostać doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

Burta-burta to system realizacji usług kurierskich paletowych. Polega na odbiorze i/lub doręczeniu towaru z załadunkiem/rozładunkiem realizowanym przez kuriera na rampę lub grunt bez rozpakowywania lub wnoszenia do lokalu. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

Przesyłka nie może wystawać poza obrys palety.
Uwaga! Palety niestandardowe nie są obsługiwane.

Pakowanie przesyłek paletowych
Towary zakazane w wysyłce